Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2006, Cilt 20, Sayı 1   
ASTIMLI HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tansu YAKAR, Ateş BARAN, Murat YALÇINSOY, Onur ÇELİK, Sinem GÜNGÖR, Günay CAN, Esen AKKAYA

AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TEŞHİS ANINDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU BİRLİKTELİĞİ
Ahmet Emin ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Özgür USLU, Özdal GÜNEŞ, Salih Z. GÜÇLÜ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN GÖĞÜS ONKOLOJİ KONSEYİ'NDE SUNULAN GÖĞÜS CERRAHİSİ OLGULARININ ANALİZİ
Banu AKTİN, Alpaslan ÇAKAN, Ufuk ÇAĞIRICI, Özgür SAMANCILAR

MİYELOMATÖZ PLEVRAL SIVI: OLGU SUNUMU
Melih BÜYÜKŞİRİN, Gülru POLAT, Zehra AŞUK, Gülcan ÜRPEK, Nur YÜCEL, Sadık YALDIZ, Gültekin TİBET

MEDİASTİNAL İMMATÜR TERATOM: OLGU SUNUMU
Zühre SARP TAYMAZ, Ahmet Emin ERBAYCU, Fevziye TUKSAVUL, Salih Z. GÜÇLÜ, Mehmet GÜLPEK, Kenan Can CEYLAN, Nur YÜCEL