Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2004, Cilt 18, Sayı 1   
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) AKUT ALEVLENMELERİNDE ETKİLİ MİKROORGANİZMALARIN STERİL FIRÇA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Fevziye TUKSAVUL, Salih Zeki GÜÇLÜ, Özgür USLU, Can BİÇMEN, Ahmet BUDAK, Ayşegül NARİN

SARKOIDOZDA EVRELERE GÖRE KLİNİK VE LABORATUVAR PARAMETRELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Ahmet Emin ERBAYCU, M. Şevket DERELİ,Ayşe ÖZSÖZ, Işıl KARASU, Aydan ÇAKAN

YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE SİSPLATİN ETOPOSİD KOMBİNASYONUN ETKİNLİĞİ
Ayşegül NARİN, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPER, Tuncay VATANSEVER

SEKONDER SPONTAN PNÖMOTORAKSIN TEDAVİSİNDE TÜP TORAKOSTOMİ YOLU İLE TALK PLÖKEDEZ UYGULAMASI: 30 OLGU
Ozan USLUER, Soner GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Metin ÜLGAN, Oktay BAŞOK

HİPOKSİK PULMONER VAZOKONSTRİKSİYON
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT

WEGENER GRANÜLOMATOZU: TANISAL ZORLUK YAŞANAN BİR OLGU NEDENİYLE TÜRKİYE'DEN BİLDİRİLEN OLGULARIN LİTERATÜR EŞLİĞİNDE İNCELENMESİ
Sena YAPICIOĞLU, Onur Fevzi ERER, Yavuz Alp YALÇIN, Şerir AKTOĞU ÖZKAN

BRONŞ KARSİNOMUNU TAKLİT EDEN YABANCI CİSİM ASPİRASYONU OLGUSU: OLGU SUNUMU
Gülsüm ARI, Fevzîye TUKSAVUL, Özlem EDİBOĞLU, Zekîye AYDOĞDÜ, Ömer SOY, Salih GÜÇLÜ

MEDIASTINAL DİSGERMİNOM: OLGU SUNUMU
Gülru POLAT, Ozan USLUER, Serpil KARADAĞ POLAT, Soner GÜRSOY, Oktay BAŞOK, Sülün ERMETE