Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 22, Sayı 1   
MYASTENİA GRAVİSTE TİMEKTOMİ
Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Serdar ŞİRZAİ, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ata ÖZTÜRK, Oktay BAŞOK

AKCİĞER LEZYONLARINDA POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ
Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Sinan ANAR, Ali Ata ÖZTÜRK, Halil TÖZÜM, Cemil KUL, Ahmet Emin ERBAYCU, Hakan KOPARAL

AKCİĞERİN PLEOMORFİK KARSİNOMU (OLGU SUNUMU)
Günseli BALCI, Serhan OLCAY, Nur YüCEL, Rıfat ÖZACAR

İDİYOPATİK MEDİASTİNAL FİBROZİS OLGUSU
Banu YOLDAŞ, Alpaslan ÇAKAN, Ufuk ÇAĞIRICI, Ali VERAL

PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİS: OLGU SUNUMU
Emine AYSOY KARARMAZ, Arzu GÜLER, Serpil TEKGÜL, Enver YALNIZ, Zekiye AYDOGDU DİNÇ, Meltem GÜRSOY, Emel PALA ÖZDEN