Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2009, Cilt 23, Sayı 2   
TRAKYA ÜNÜVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ'NDE 15 YILLIK SÜREÇTE YATIRILARAK İZLENEN PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ebru ÇAKIR EDİS, Ülker YILMAM, Tuncay ÇAĞLAR, Gündeniz ALTIAY

PULMONER TROMBOEMBOLİLİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Esin YENTÜRK, Dilek KANMAZ, Firdevs ATABEY, Esin TUNCAY

SOLİTER PULMONER NODÜLLERDE CERRAHİ
Kenan Can CEYLAN, Şaban ÜNSAL, Özgür BÜLEN, Deniz AKPINAR, Onur AKÇAY Ozan USLUER, Şeyda ÖRS KAYA

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEŞHİS ANINDAKİ SEMPTOMLARI: 3547 HASTANIN ANALİZİ
Ahmet Emin ERBAYCU, Özgür BATUM, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Utku TAPAN, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ

KINANIN PULSE OKSİMETRE İLE ÖLÇÜLEN OKSİJEN SATURASYONUNA ETKİSİ
Elif TORUN

PNÖMONEKTOMİ LOJUNDA RADYOTERAPİYE SEKONDER GELİŞEN SARKOM
Nesrin KIRAL, Ali FİDAN, Sevda CÖMERT, Gülşen SARAÇ, Banu SALEPÇİ, Benan ÇAĞLAYAN

GÖĞÜS DUVARI YUMUŞAK DOKUSUNDAN KAYNAKLANAN DEV MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM
Özgür SAMANCILAR, Kadir Hakan KAYABAŞ, Haluk MIDOĞLU, Şehnaz EMÜL SAYHAN

GÖĞÜS DUVARINDA PLEVRAL EFÜZYON SONRASI GÖRÜLEN TÜBERKÜLOZ SOĞUK ABSESİ
Dilaver TAŞ, Nejat Tezer HAZNEDAROĞLU, Oğuzhan OKUTAN, Faruk ÇİFTÇİ, Erdoğan KUNTER, Zafer KARTALOĞLU

İZONİAZİD PROFLAKSİSİ ALTINDA TNF-α BLOKER TEDAVİ UYGULANMASINA BAĞLI GELİŞEN TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ OLGUSU
Emrah BATMAZ, Tuncay ÇAĞLAR

EFOR DİSPNESİNİN NADİR NEDENİ: SWYER JAMES (MC LEOD) SENDROMU
Erol ŞENTÜRK, Aydanur EKİCİ, Emel BULCUN, Mehmet EKİCİ, Tülay KARAKOÇ, Gökhan TİRELİ, Volkan ALTINKAYA