Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 24, Sayı 1   
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ BAŞLANGIÇ EVRELEMESİNDE KLİNİK DEĞERLENDİRME VE LABORATUVAR İLİŞKİSİ
Tuba ÇINAR, Ceyda ANAR, İpek ÜNSAL, Ufuk YILMAZ, Erdal OZANTÜRK, Hüseyin HALİLÇOLAR

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA HEPATİT C VİRÜSÜ PREVALANSI
Günseli BALCI, Nurcan KURTUL, Şevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR

PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARININ KLİNİK, KAN GAZI, RADYOLOJİK, SİNTİGRAFİK VE ULTRASONOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELEMESİ
Emel TELLİOĞLU, Özlem ŞENGÖREN, Rıfat ÖZACAR

DİFFÜZ AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TANI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER
Emel TELLİOĞLU, Zeynep Münteha BAÞER, Þevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR

TANISAL MEDİASTİNOSKOPİ: 145 OLGUNUN ANALİZİ
Atilla PEKÇOLAKLAR, Necati ÇİTAK, Muzaffer METİN, Adnan SAYAR, Alper ÇELİKTEN, Abdülaziz KÖK, Atilla GÜRSES

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA GÖRÜLEBİLEN AKCİĞER KOMPLİKASYONLARINA YAKLAŞIM
Emel GÖNÜLLÜ, Özgür MEHTAP, Hakan KESKİ, Abdullah HACIHANEFİOĞLU, Birsen MUTLU

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ İLE LAMBERT-EATON MİYASTENİK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
Şule GÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA, Güler ÖZGÜL, Atayla GENÇOĞLU, Ertan ÇAM

PERİKARDİYAL EFFÜZYONLA SEYREDEN BİR CHURG STRAUSS SENDROMU OLGUSU
Ömer Tamer DOĞAN, Serdar BERK, Gonca ÖZYOL, Öznur ABADOĞLU, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Sulhattin ARSLAN, İbrahim AKKURT

SPONTAN PNÖMOPERIKARDIYUM: OLGU SUNUMU
Bilge ÜZMEZOĞLU, Ebru ÇAKIR EDİS, Osman N. HATİPOĞLU, Bilkay SEREZ, Y. Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Meryem AKTÖZ, Ercüment ÜNLÜ

ÖLÜMCÜL BİR HEMOTORAKS NEDENİ: RÜPTÜRE AORTA DİSEKSİYONU
Gökhan PERİNCEK, Turan EGE, İbrahim KARA