Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 24, Sayı 3   
PANDEMİK H1N1 İNFLUENZA İNFEKSIYONLU HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK BULGULARI
Gökhan PERİNCEK, Kemal AVŞAR, Şeref KUL

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA MANUEL VE OTOMATİK CPAP TİTRASYONUNUN KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Burak EŞKUT, Zeynep ZEREN UÇAR, Günhan YAVAŞOĞLU, Cenk KIRAKLI, Nazif ÇALIŞ, Serir AKTOĞU ÖZDEN

İLERİ EVRE KOAH HASTALARINDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Melih BÜYÜKŞİRİN, Filiz GÜLDAVAL, Nigar DİRİCAN, Eylem YILDIRIM, Hüseyin HALİLÇOLAR

HEMODİYALİZE GİREN KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ OLGULARDA TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Pervaneh ŞEBER, Feride SAPMAZ, Nalan AKALIN

EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZDA CİNSİYET FARKLILIĞI
Dursun TATAR, Serpil ALPTEKİN, Mert AYDIN, İpek COŞKUNOL

HEMOTORAKS KOMPLİKASYONU İLE BAŞVURAN PLEVRANIN DEV SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖRÜ
Serdar ŞEN, Ekrem ŞENTÜRK, Salih ÇOKPINAR, Ertan YAMAN, İbrahim METEOĞLU

KOSTANIN DEV HÜCRELİ KEMİK TÜMÖRÜ: TOTAL EKSİZYON VE REKONSTRÜKSİYON PLAĞI İLE TORAKS DUVARI STABİLİZASYONU
Ekrem SENTÜRK, Serdar ŞEN, Engin PABUŞÇU, Selda ŞEN, İbrahim METEOĞLU

GEÇ TANI ALAN SWYER-JAMES-MACLEOD SENDROMU OLGUSU
Evrim Eylem AKPINAR, Emel ÖZTÜRK, Esra BÜYÜK, Meral GÜLHAN

ORAL KAVİTE TÜBERKÜLOZU: BİR OLGU SUNUMU
Ahmet BİRCAN, İlkay YILMAZER, Özkan KILIÇ, Faika BÜYÜKVANLI

İNFLUENZA A (H1N1) PNÖMONİSİ, DİFFÜZ ALVEOLAR HEMORAJİ: OLGU SUNUMU
Serdar BERK, Aslı BİNGÖL, Ömer Tamer DOĞAN, Sulhattin ARSLAN, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Kürşat EPÖZTÜRK, İbrahim AKKURT