Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 25, Sayı 1   
BURSA'DA SİGARA İÇİMİ VE NİKOTİN BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Hayrettin GÖÇMEN, Nazan NALCI SAVAŞ, İbrahim OCAK, Esma CEYLAN, Ahmet URSAVAŞ, Mehmet KARADAĞ, Funda COŞKUN, Eda DURMUŞ, Oktay GÖZÜ

2008-2009 YILLARINDA DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE TÜBERKÜLOZ TANISI ALAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Serdar POLAT, Abdurrahman ABAKAY, Recep IŞIK

KOAH'DA NİTRİK OKSİT VE TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ
Osman EVLİYAOGLU, Halide KAYA, Abdullah Çetin TANRIKULU, Abdurrahman ABAKAY, Özlem Abakay, Cengizhan SEZGİ, Yılmaz PALANCI

KOAH'LI HASTALARDA GASTROOZAFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI SIKLIĞININ SİNTİGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ercan ÇİL, Işıl KARASU, Ayşe ÖZSÖZ, Engin ÖZBİLEK, Hakan KOPARAL, Ahmet Emin ERBAYCU

KLOR GAZI İNHALASYONLU OLGULARIMIZ
Ardanur KARADAL, Levent ÖZDEMIR, Burcu ÖZDEMIR, Feride KARACAER

MULTİPL AKCİĞER. METASTAZINI TAKLİT EDEN PULMONER WEGENER GRANÜLOMATOZU: OLGU SUNUMU
Onur AKÇAY, Özgür SAMANCILAR, Kenan Can CEYLAN, Filiz GÜLDAVAL, Sülün ERMETE, Şeyda ÖRS KAYA

SOLUNUM YETMEZLİĞİ İLE SEYREDEN PANDEMİK İNFLUENZA A/H1N1: OLGU SUNUMU
Gökhan PERİNCEK , Bülent ÖZBAY, Kemal AVŞAR

GEMSİTABİN'E BAĞLI KUTANOZ TOKSİSİTE GELİŞEN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ
Davut AYDIN, Muzaffer SARIAYDIN, Meftun ÜNSAL

PULMONER ARTERİYOVENOZ MALFORMASYON: İKİ OLGU NEDENİ İLE
Melih BÜYÜKŞİRİN, Emine KARARMAZ, Filiz GÜLDAVAL, Bahri GÜMÜŞ, Eylem YAŞAR

NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER KARSİNOMU: DEV HÜCRELİ KARSİNOM
Emel TELLIOQLU, Nur CABAR YÜCEL, Kenan Can CEYLAN, Rıfat ÖZACAR