Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 25, Sayı 2   
  EDİTÖRDEN
Ahmet Emin Erbaycu

TÜRKÇE GÖĞÜS HASTALIKLARI LİTERATÜRÜNDE DİL BİRLİĞİ
Kürşat EPÖZTÜRK

AKCİĞER KANSERİNDE TANI GECİKMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Eylem AKPINAR, Meral GÜLHAN, Nermin ÇAPAN

KOAH OLGULARINDA TEOFİLİNİN YAN ETKİLERİ İLE HASTA YAŞI VE KAN ELEKTROLİTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ahmet YILMAZ, Cengizhan SEZGİ, Hatice YILMAZ, Halis TANRIVERDİ

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FONKSİYONEL VE ANTROPOMETRİK PARAMETRELER
Sevda Şener CÖMERT, Müzeyyen ERK, Benan MÜSELLİM, Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA

TİP II DİYABETLİ HASTALARDA SOLUNUM FONKSİYONLARI VE DİYABET KONTROLÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Erkan CEYLAN, Mehmet Nuri TURAN, Faruk GÜNAK

KOLON ADENOKARSİNOMUNUN PLEVRAL VE BRONŞİYAL METASTAZI: OLGU SUNUMU
Gökhan PERİNCEK, Emrah BATMAZ, Ufuk USTA

İLGİNÇ RADYOLOJİK OLGU: YABANCI CİSİM
Aslı Gül AKGÜL, Fuat SAYIR, Ufuk ÇOBANOĞLU

PULMONER LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS: BİR OLGU SUNUMU
Emel BULCUN Aydanur EKİCİ Mehmet EKİCİ

PULMONER MALTOMA
Arzu Güler İZMİR, Serpil TEKGÜL, Emine AYSOY KARARMAZ, Emel PALA ÖZDEN, Enver YALNIZ, Naime TAŞDÖĞEN, Nur YÜCEL

TORAKS DUVARINA İNVAZE BİR PULMONER AKTİNOMİKOZ: OLGU SUNUMU
İpek ÜNSAL, Ceyda ANAR, Hüseyin HALİLÇOLAR, Melih BÜYÜKŞİRİN, Nur YÜCEL, Erdal OZANTÜRK, Ayşe COŞKUN