Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 17, Sayı 1   
İZMİR BALÇOVA VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDE 1998- 2001 YILLARI ARASINDA İZLENEN EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZLU OLGULARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Yasemin YILDIRIM, Gül Hatice DEMİR

ASTIM VE KOAH AKUT ATAKLARINDA ELEKTROLİT DENGESİZLİKLERİ
Uğur GÖNLÜGÜR, İnan ERDOĞAN, Levent ÖZDEMİR, İbrahim AKKURT, Ahmet AKER

AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA SERUM LİPİD PROFİLİ
Cem HASSOY, Ahmet E. ERBAYCU, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Filiz HEKİMGİL

MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA KOMBİNE (MULTİMODALİTE) TEDAVİ
Alpay ÖRKİ, Murat KELEŞ, Şenol ÜREK, Hakan KIRAL, Altuğ KOŞAR, Kemal TEMÜRTÜRKAN, Canan Ş. DUDU, Bülent ARMAN

ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARININ TANISINDA MİKROBİYOLOJİK TESTLER
Güneş ŞENOL

RİFAMPİSİN VE HEPATOTOKSİSİTE
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT

IMMUNOTERAPİ SONRASINDA ANAFİLAKSİ GELİŞEN BİR OLGU SUNUMU
Suna KÖSE, Canan Şule TURGUT, Özkan KARAMAN, Dilek TEZCAN, Nevin UZUNER