Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 26, Sayı 1   
ASBEST KULLANIMININ YAYGIN OLDUĞU BİR BÖLGEDE KADINLARDA MEZOTELYOMANIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Abdullah Çetin TANRIKULU, Abdurrahman ABAKAY, Özlem ABAKAY, Cengizhan SEZGİ, Hatice SELİMOĞLU ŞEN, Halide KAYA, Abdurrahman ŞENYİĞİT

MALİGN MEZOTELYOMADA KANSER BELİRTEÇLERİNİN ROLÜ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
Abdullah Çetin TANRIKULU, Abdurrahman ABAKAY, Özlem ABAKAY, Cengizhan SEZGİ, Hadice SELİMOĞLU ŞEN, Osman EVLİYAOĞLU, Mehmet KÜÇÜKÖNER, Mehmet Ali KAPLAN, Halide KAYA, Mehmet KABAK, Abdurrahman ŞENYİĞİT

SİSPLATİN-BAZLI KEMOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE ERCC1 EKSPRESYON DÜZEYİ İLE TEDAVİYE YANIT VE YAŞAM SÜRESİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?
Ufuk YILMAZ, Gülru POLAT, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ, Berna KÖMÜRCÜOĞLU

TORAKOTOMİ TEKRARINA NEDEN OLAN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ SONUÇLARI
Fuat SAYIR, Ufuk ÇOBANOĞLU, Abidin ŞEHİTOĞULLARI

BENZER AMACA YÖNELİK UYGULANAN UYKUNUN FONKSİYONEL SONUÇLARI ÖLÇEĞİ (FOSQ) İLE EPWORTH UYKULULUK SKALASI (EUS) KORELE MİDİR?
Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN, Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN

PULMONER VENLER VE ATRİAL FİBRİLASYON
Şahbender KOÇ

UZUN SÜRELİ METOTREKSAT TEDAVİSİ ALAN OLGUDA GELİŞEN ALVEOLAR HEMORAJİ SENDROMU
Pınar Yıldız GÜLHAN, Mehmet EKİCİ, Aydanur EKİCİ, Hüsnü BAYKAL

NADİR BİR TRAKEAL STENOZ NEDENİ: WEGENER GRANULOMATOSİS
Coşkun DOĞAN, Sevda Sener CÖMERT, Serap DİKTAŞ, Ali FİDAN, Elif TORUN, Benan ÇAĞLAYAN

NADİR BİR EOZİNOFİLİ NEDENİ: ASPERGİLLOMA
Cengizhan SEZGİ, Ayşe DALLI, İclal HOCANLI, Abdurrahman ŞENYİĞİT

GASTRİK SEMPTOMLARI ÖN PLANDA OLAN GASTRO-PULMONER SARKOİDOZ OLGUSU
Cantürk TAŞÇI, Turan ILICA, Salih DEVECİ, Ömer DENİZ, Metin ÖZKAN, Hayati BİLGİÇ