Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 26, Sayı 2   
DIAGNOSTIC VALUES OF PLEURAL FLUID, AND SERUM C-REACTIVE PROTEIN, ADENOSINE DEAMINASE, AND LACTATE DEHYDROGENASE LEVELS AND PLEURAL FLUID/SERUM RATIOS IN THE DIFFERENTIATION OF MALIGNANT FROM BENIGN PLEURAL EFFUSIONS
A. Kadri ÇIRAK, Serpil TEKGÜL, Semra BİLAÇEROĞLU, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Mehmet Ali UÇAR, Enver YALNIZ

UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN KOAH'LI OLGULARDA ANKSİYETE DEPRESYON SIKLIĞI
Ceyda ANAR, Dursun TATAR, Esengül GEDİKTAŞ, Yasemin YILDIRIM, Hüseyin HALİLÇOLAR

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE SERUM KARSİNO EMBRİYONİK ANTİJEN DÜZEYİNİN HASTALIK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Süleyman Emrah ORAY, Işıl KARASU, Nimet AKSEL, Mine GAYAF, Dilek KALENCİ, Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: SYSTEMIC INFLAMMATION AND PULMONARY HYPERTENSION
Özlem ŞENGÖREN, Ceyda ANAR, Can BİÇMEN, İpek ÜNSAL, Tuba İNAL, Hüseyin HALİLÇOLAR

DIAGNOSTIC VALUE OF PLEURAL LIGHT'S CRITERIA, THE PROTEIN GRADIENT, AND THE ALBUMIN GRADIENT ALONE OR IN COMBINATION IN DIFFERENTIATION OF EXUDATES AND TRANSUDATES
A. Kadri ÇIRAK Serpil TEKGÜL Semra BİLAÇEROĞLU, Berna KÖMÜRCÜOĞLU Seher KURTUL SÖNMEZ Emel ÖZDEN

METASTATİK AKCİĞER KANSERİNİ TAKLİT EDEN BİLATERAL NODÜLER PULMONER TÜBERKÜLOZ OLGUSU
Hakkı ULUTAŞ, Erdal YEKELER, Zafer Hasan Ali SAK, Ebru ŞENER

NÖROFİBROMATOZİS İLE AKCİĞER KANSERİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Burak EŞKUT, Kadri A. ÇIRAK, Serpil TEKGÜL, Semra BİLAÇEROĞLU

RECURRENCE AND METACHRONOUS LUNG CANCER DEVELOPING AFTER CHEMOTHERAPY IN A PATIENT WITH SMALL CELL LUNG CARCINOMA
Onur TURAN, Atila AKKOÇLU, Aydanur KARGI, Emine OSMA

SUDDEN ONSET MALIGN PLEURAL EFFUSION IN CASE WITH RENAL CELL CARCINOMA
Emine ARGÜDER, Serap BİLEN HIZEL, Dilek AYDIN, Izak DALVA, Sadık MUALLAOĞLU, Ali KÖKSAL, Okan AKHAN

İLGİNÇ BİR DİYAFRAGMA RÜPTÜRÜ OLGUSU
Levent UĞURLU, Cemil KUL, Sıdıka Nihal TOPRAK, Hanife KARA