Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 27, Sayı 1   
YAŞ FAKTÖRÜNÜN SARKOİDOZ HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
Belma AKBABA BAĞCI, Sevinç BİLGİN, Ümmühan SELVİ, Murat YALÇINSOY, Bilgen Begüm AFŞAR, Sinem ATIK GÜNGÖR, Esen AKKAYA

PLEVRAL EFÜZYONLARDA KOMPLEMAN KOMPONENTLERİNDEN C3 VE C4 DÜZEYİNİN TANISAL DEĞERİ
Ferhat ÇETİNKAYA, Pelin Duru ÇETİNKAYA, Nimet AKSEL, Güneş ŞENOL, Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ

TÜBERKÜLOZ HASTALIĞINDA DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİ UYGULAMALARI: SİSTEMATİK İNCELEME
Sevgi ÇAĞALTAY KAYAOĞLU, M. Nihal ESİN

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AŞILANMA; GERÇEKTEN YAPTIRTIYOR MUYUZ?
Onur Fevzi ERER, Gülistan KARADENİZ, Didem GAZİBABA, Gülcan ÜRPEK, Enver YALNIZ, Serir Özkan AKTOĞU

SÜPERİOR SULKUS TÜMÖRLERİNDE ULTRASONOGRAFİ REHBERLİĞİNDE YAPILAN TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONUNUN TANISAL DEĞERİ
Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ

  THE MANAGEMENT OF MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS
Richard W. Light

A RARE CAUSE OF RECURRENT PNEUMONIA: MUCOEPIDERMOID CARCINOMA
Bayram ALTUNTAŞ, Sami CERAN, Aslıhan YALÇIN, Ebru ŞENER, Güven Sadi SUNAM

DİŞ ÇEKİMİ SONRASI GELİŞEN MEDİASTİNAL AMFİZEM: OLGU SUNUMU
Cenk KIRAKLI, Pınar ÇİMEN, Özlem EDİBOĞLU, Dursun TATAR

NAZOGASTRİK SONDANIN ÖLÜMCÜL KOMPLİKASYONU: PNÖMOTORAKS
Birdal GÜLLÜPINAR

AKCİĞERİN NADİR GÖRÜLEN BİR MALİGNİTESİ: RABDOİD TÜMÖR
Tuğba COŞGUN, Ferda AKSOY, Cemal Asım KUTLU