Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2014, Cilt 28, Sayı 3   
HASTALARIN, SİGARA BIRAKMA HİZMETLERİNE BAKIŞI VE ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Akif ACAY, Memnune Sena ULU, Ahmet AHSEN, Muzaffer SARIAYDIN, Ersin GÜNAY, Emre DEMİR, Fatma SALİ, Betül AFŞAR, Onur Can POLAT

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ST. GEORGE SOLUNUM ANKETİ–KOAH SPESİFİK FORMU (ST GEORGE RESPİRATORY QUESTİONNAİRE-COPD; SGRQ-C) İLE BODE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Melike YÜCEEGE, Nasibe ŞENCAN, Çilem BAYINDIR, Merve YUMRUKIZ, Hikmet FIRAT, Ender LEVENT

YATAK BAŞINDA UYGULANAN AVUÇ İÇİ TORASİK ULTRASONOGRAFİNİN TANISAL DEĞERİ
Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Coşkun DOĞAN

SHOULD SERUM MAGNESIUM LEVELS BE EVALUATED IN INTENSIVE CARE UNIT?
Özlem EDİBOĞLU, Pınar ÇİMEN, Dursun TATAR, Canan DOĞAN, Gülru POLAT2, Ceyda ANAR, Defne ÖZBEK

SUDA BOĞULMA NEDENİYLE HASTANEDE YATAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ VE PROGNOSTİK BULGULAR
Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN, Servet ALTAY, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN NADİR FORMU: ORBİTAL KİTLE
Emre ŞENEL, Dursun TATAR, Ceyda ANAR, Ahmet Emin ERBAYCU

RETRIEVAL OF ASPIRATED UNUSUAL FOREIGN BODIES ASPIRATED BY FLEXIBLE BRONCHOSCOPY
Ayşegül ŞENTÜRK, Emine ARGÜDER, Ayşe NUR SOYTÜRK, Hatice KILIÇ, H.Canan HASANOĞLU

ATİPİK RADYOLOJİK BULGULARI OLAN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGUSU
Mehmet ÜNLÜ, Pınar ÇİMEN, İsmail KAYAALP, Aysun AYRANCI, Salih Zeki GÜÇLÜ

SEPTİK PULMONER EMBOLİ; ÜÇ OLGU NEDENİ İLE
Coşkun DOĞAN, Ferhan KARATAŞ, Ali FİDAN, Sevda ŞENER CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN

SERT METAL MARUZİYETİ OLMAYAN DEV HÜCRELİ İNTERSTİSYELPNÖMONİ OLGUSU
Erkan AKAR, Taşkın ERKİN ÜRESİN, Fatin Tolga CENGİZ