Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 29, Sayı 1   
THE INFLAMMATION IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
Emel BULCUN, Mehmet EKİCİ, Üçler KISA, Aydanur EKİCİ

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA EVRELERE GÖRE UYKU YAKINMALARININ ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgür BATUM, Melike BATUM, Hüseyin CAN

ENDOBRONŞİAL ULTRASON-TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU; ÖĞRENME DÖNEMİ SONUÇLARI
Mehmet Ufuk YILMAZ, Serhat EROL, Sülün ERMETE, Burcu SAMANYOLU YALÇIN, Nur YÜCEL, Hakan ARIK, Yasemin ÖZDOĞAN

NT-PRO BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE:NEW DIAGNOSTIC TOOL FOR HEART FAILURE RELATED PLEURAL EFFUSION
Ceyda ANAR, Fatmanur ÇELİK, Tuba İNAL, Gülru POLAT, Serhat EROL, Yelda VATANSEVER, Mine GAYAF, Nimet AKSEL, Filiz GÜLDAVAL, İpek ÜNSAL, Dursun TATAR, Ayşe ÖZSÖZ, Hüseyin HALİLÇOLAR, Dilek KALENCİ

ANKİLOZAN SPONDİLİT VE ROMATOİD ARTRİT OLGULARINDAN OLUŞAN KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARINDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ VE KLİNİK BULGULAR
Coşkun DOĞAN, Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN

POLAND SENDROMU VE AKCİĞER KANSERİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
Ceyda ANAR, Derya KOCAKUŞAK, Erdem YALÇINKAYA, Filiz GÜLDAVAL, İpek ÜNSAL, Hüseyin HALİLÇOLAR

MİNÖR OPASİTE OLMAKSIZIN ORTAYA ÇIKAN KOMPLİKE KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZUNA BAĞLI TEK NODÜL
Tacettin ÖRNEK, Fırat UYGUR, Hakan TANRIVERDİ, Bülent ALTINSOY, Fatma ERBOY, Figen ATALAY, Mertol GÖKÇE, Meltem TOR

ANTİBİYOTİK KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN İKİ MANİK ATAK OLGUSU: ANTİBİOMANİ
Ayşe COŞKUN BEYAN, Evrim GÖDE ÖĞÜTEN

NADİR BİR GÖĞÜS AĞRISI NEDENİ ELASTOFİBROMA DORSİ
Mustafa ÇALIK, Nuri DÜZGÜN, Saniye Göknil ÇALIK, Taha Tahir BEKÇİ, Yaşar ÜNLÜ, Hıdır ESME

FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ İLE ÇIKARILAN YABANCI CİSİM OLGUSU
Özlem Saniye İÇMELİ, Baran GÜNDOĞUŞ, Hatice TÜRKER, Meliha Burcu ÖNEMLİ, Zehra ÇOBAN