Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 17, Sayı 2   
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA FARKLI BRONKODİLATÖRLERİN REVERSİBİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
Gülay DAŞDEMİR, Gülru POLAT, Sabri KALENCİ, Gülay UTKANER, Selçuk ACAR, Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Gültekin TİBET

80 PRİMER AKCİĞER KANSERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT, Melih KAPTANOĞLU, Tanseli EFEOĞLU

AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIMIZDA CİLT METASTAZI
Özlem EDİBOĞLU, Gülsüm ARI, Fevziye TUKSAVUL, Fatma D. ÜÇSULAR, Salih GÜÇLÜ, Nazan KAÇAR

SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT

RETROPERİTONEAL YAĞ DOKUDAN KÖKEN ALAN İNTRATORASİK LİPOM: OLGU SUNUMU
Serpil SEVİNÇ, Gökhan YUNCU, Ahmet ÜÇVET, Funda ÖZSİNAN, Oktay BAŞOK

PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS: OLGU SUNUMU
Gülru POLAT, Ufuk YILMAZ, Enver YALNIZ, Sülün ERMETE, Gülay UTKANER