Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 29, Sayı 3   
PULMONER EMBOLİDE TANIYA DESTEK OLABİLECEK NON-İNVAZİV PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
Yasemin SAYGIDEĞER KONT, Özlem SEVER, Emine SEVGİ, Burcu Oktay ARSLAN, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLGULARINDA PET/BT'DEKİ PRİMER TÜMÖR SUVMAX DEĞERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ VE UZAK ORGAN, LENF NODU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ
Erdem YALÇINKAYA, Ceyda ANAR, Melike Yüksel YAVUZ, İpek ÜNSAL, Filiz GÜLDAVAL, Kocakuşak DERYA, Hüseyin HALİLÇOLAR

GÖĞÜS HASTALIKLARI PRE-OPERATİF KONSÜLTASYONU YAPILAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Funda ULUORMAN, Ayşe DALLI, Sibel ÖKTEM AYIK, İpek ÇOŞKUNOL, Zehra Canan KAÇAR, Aydın İlker ALP, Melek ÇEKİÇ

SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİNDEKİ HASTALARIMIZIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Adem YILMAZ, Ayşe TURAN

MEDİASTENİN NADİR BİR PATOLOJİSİ: 7 OLGU NEDENİYLE TİMİK KİSTLER
Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Mehmet ÜNAL, Esra YAMANSAVCI ŞİRZAİ, Banu YOLDAŞ, Ozan USLUER

SPONTAN REGRESYON İZLENEN LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOSİZ: OLGU SUNUMU
Melike Yüksel YAVUZ, Ceyda ANAR, Erdem YALÇINKAYA, İpek ÜNSAL, Filiz GÜLDAVAL, Derya DENİZ, Hüseyin HALİLÇOLAR, Zekiye AYDOĞDU

NADİR GÖRÜLEN BİR PULMONER METASTAZ: DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS
Onur AKÇAY, Ozan USLUER, Özgür SAMANCILAR, Şeyda ÖRS KAYA, Şaban ÜNSAL, Ali Galip YENER

TROMBOLİTİK TEDAVİNİN NADİR ÖLÜMCÜL BİR KOMPLİKASYONU: KRANİAL KANAMA
Levent ÖZDEMİR, Burcu ÖZDEMİR, Sema Nur ÇALIŞKAN, Ali ERSOY, Suat DURKAYA

SOL VENTRİKÜLE BASIYA NEDEN OLAN DEV BÜL.
Coşkun DOĞAN, Tolga Sinan GÜVENÇ, Kaya ÖZEN, Gülşen ÇIĞŞAR3, Binnaz Zeynep YILDIRIM, Selma BİLGİN

  BOĞULMA VE BOĞULAYAZMADA RENAL HASAR
Alper ALP