Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2016, Cilt 30, Sayı 2   
THE ASSOSIATION OF ANEMIA WITH CLINICAL AND FUNCTIONAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH COPD
Dicle KAYMAZ, Pınar ERGÜN, Ezgi UTKU, Pervin DEMİR, İpek CANDEMİR, Nilgün MENDİL, Filiz TAŞDEMİR

MALİGN PLEVRAL HASTALIKLARDA KAPALI PLEVRA BİYOPSİSİ VE PET/CT'NİN TANISAL DEĞERİ
Kemal Can TERTEMİZ, Aylin ÖZGEN ALPAYDIN, Volkan KARAÇAM, Atila AKKOCLU

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINA EŞLİK EDEN DEPRESYON VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTESİ VE EGZERSİZ PERFORMANSINA ETKİSİ
Muammer YILDIZ, Arzu MİRİCİ, Uğur GÖNLÜGÜR, Dilek ÜLKER CAKIR, Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN, Burhan AKBAŞ

HASTALARIN SOLUNUM EGZERSİZİ UYGULAMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE HEMŞİRELERİN ROLÜ
Sacide YILDIZELİ TOPÇU

İKİNCİ BASAMAK DEVLET HASTANESİNDE TORAKS TRAVMASI ANALİZİ
Onur AKÇAY, Ahmet SIZLANAN

KRONİK POSTTORAKOTOMİ AĞRI SENDROMU; DERLEME
Fazlı YANIK, Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU

TÜP TORAKOSTOMİ SONRASI GELİŞEN REEKSPANSİYON ÖDEMİ
Esra YAMANSAVCI ŞİRZAİ, Ali Ata ÖZTÜRK, Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET

SARKOİDOZİSİN EŞLİK ETTİĞİ SJÖGREN SENDROMU OLGULARI
Ayşegül ŞENTÜRK, Hatice KILIÇ, Şükran ERTEN, Tuba ÖĞÜT, Habibe HEZER, H. Canan HASANOĞLU

DÖKÜMCÜ ASTIMI VE KURŞUN MARUZİYETİNE BAĞLI SEKONDER OSTEOPOROZ MESLEK ANAMNEZİNİN ÖNEMİ
Ayşe COŞKUN BEYAN

ERİŞKİN YAŞTA TESPİT EDİLEN SAĞ AORTİK ARK ANOMALİSİ
Ufuk TURHAN, Tuncer ÖZKISA, Mehmet AYDOĞAN, İnan KEMAL

WARFARİNLE İLİŞKİLİ LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT VE CİLT NEKROZLU OLGU
Emel BULCUN, Aydanur EKİCİ, Mehmet EKİCİ, Ayşe ANIL KARABULUT, Ahu CERİT