Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2002, Cilt 16, Sayı 2   
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM ASKORBİK ASİT DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
Ayşenur ATAY, Gülhan BARSAL, Semra KILIÇ, Füsun ERCİYAS, Gürkan ERTUĞRUL, Hüseyin HALİLÇOLAR

BRONŞEKTAZİLİ HASTALARDA EKSHALE EDİLEN NİTRİK OKSİT ÖLÇÜMÜ
Dr. Sami ŞAHAN, Dr. Arzu ERTÜRK, Doç. Dr. Nermin ÇAPAN, Doç. Dr Meral GÜLHAN, Dr. Cihangir ÇAYAN, Prof. Dr. Deniz ERBAŞ

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ
Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Gülru POLAT, Gülay UTKANER, Sabri KALENCİ, Gültekin TİBET

BENİGN VE MALİGN AKCİĞER HASTALARINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJ SIVISI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN TANISAL DEĞERİ
Özlem EDİBOĞLU, Fevziye TUKSAVUL, Dilek KALENCİ, Salih GÜÇLÜ, Mehmet Gülpek

KILIÇ KINI TRAKEA (OLGU SUNUMU)
Mine GAYAF, Günseli BALCI, Sena YAPICIOĞLU, Emel ÇELİKTEN

TEK TARAFLI HİPERİNFLASYONA NEDEN OLAN PULMONER MALT LENFOMA (OLGU SUNUMU)
Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Dr. Işıl Karasu, Dr. Füsun Özdemir Kıran, Dr. Nur Yücel, Dr. Ayşe Özsöz, Dr. Oktay Bilger

ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI ( OLGU SUNUMU )
Kadri ÇIRAK, Tevfik BALIOĞLU, Serkan KARACA, Özlem KESKİN KIRAKLI, Hüseyin HALİLÇOLAR, Ümit BAYOL