Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2018, Cilt 32, Sayı 3   
İNTERSTİYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MEKANİK VENTİLASYON
Fatma ÇİFTCİ, Ahmet Onur DAŞTAN, Serhat EROL, Aydın ÇİLEDAĞ, Akın KAYA

SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN KOAH’LI KADINLARDA ATOPİ VE DİĞER RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif Yelda NİKSARLIOĞLU, Gül KARAKAYA, Ahmet Uğur DEMİR, Ali Fuat KALYONCU

UYANIK HASTADA SPONTAN SOLUNUM ALTINDA BÖLGESEL ANESTEZİ VE SEDASYON İLE UYGULANAN VİDEOTORAKOSKOPİK CERRAHİ GİRİŞİMLER
Ezel ERŞEN, Burcu KILIÇ, Hasan Volkan KARA, Mehlika İŞCAN, İsmail SARBAY, Cem SAYILGAN, Akif TURNA, Kamil KAYNAK

RENAL TRANSPLANTASYON ADAYLARINDA PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME
Elif Torun PARMAKSIZ, Ergün PARMAKSIZ, Zuhal DOĞU, Seda Beyhan SAĞMEN, Ali FİDAN, Nesrin KIRAL, Sevda CÖMERT, Coşkun DOĞAN, Mehmet YILDIRIM

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NARGİLE KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Rahşan ÇEVİK AKYIL, Ayşegül KAHRAMAN, Neşe ERDEM

YOĞUN BAKIMDA KOLLOİD KULLANIMI
Uğur KOCA

PULMONER EMBOLİ GÖRÜNÜMÜ SERGİLEYEN BİR SİLİKOZİS OLGUSU
Zühre SARP TAYMAZ, Türkan DİZDAR, Dursun ALİZOROĞLU, Ahmet Emin ERBAYCU

PENETRAN YARALANMALARDA KONTRALATERAL HEMOTORAKS
Ezgi Çimen GÜVENÇ, Mehmet ÜNAL, Barış GÜLMEZ, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY

SİNSİ SEYREDEN YABANCI CİSİM ASPİRASYONU
Kadir Burak AKGÜN, Ecem Naz ERTÜRK, Mukadder ÇALIKOĞLU

PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİAZİS (4 OLGU NEDENİYLE)
Nursel DİKMEN, Cenk BABAYİĞİT, Yusuf YÜMER

KRONİK ÖKSÜRÜĞÜN NADİR NEDENİ: TRAKEAL FİBROEPİTELYAL POLİP
Ömer ZENGİN, Nesrin KIRAL, Coşkun DOĞAN, Seda Beyhan SAĞMEN, Şermin KÖKTEN ÇOBAN, Sevda ŞENER CÖMERT