Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2019, Cilt 33, Sayı 2   
IS FAMILY HISTORY IN LUNG CANCER PATIENTS IMPORTANT? RETROSPECTIVE COHORT STUDY FROM TURKEY
İlim IRMAK, Umut Sabri KASAPOĞLU, Pınar ATAGÜN GÜNEY Sibel ARINÇ

REZEKSİYON UYGULANAN T1N0 AKCİĞER ADENOKARSİNOM OLGULARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER
Demet YALDIZ, Örs Kaya KAYA, Hüseyin MESTAN, Kenan Can CEYLAN, Zekiye AYDOĞDU

THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM NEOPTERIN AND IL–8 LEVELS AND AIRWAY OBSTRUCTION IN PATIENTS WITH STABLE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
SongÜl ÖZYURT, Duygu ZORLU, Şevket ÖZKAYA, Ahmet AKKAYA

SANTRAL TRAKEOBRONŞİYAL LEZYONLARDA GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİK YÖNTEMLERİN TANI DEĞERİ
Zafer AKTAŞ, Aydın YILMAZ, Ayperi ÖZTÜRK, Yusuf Taha GÜLLÜ, Mevlüt KARATAŞ

RÜZGAR TRİBÜNÜ ÜRETİM İŞİ VE MESLEK ASTIMI RİSKİ: YEŞİL ENERJİ NE KADAR YEŞİL?
Ayşe Coşkun BEYAN, Hande BAHADIR, Arif ÇIMRIN

AKCİĞER ADENOKARSİNOMUNUN PERİTON METASTAZI (OLGU SUNUMU)
Mutlu Onur GÜÇSAV, Mustafa CANBAZ, Ahmet Emin ERBAYCU, Aslı KAHRAMAN AKKALP, Mediha Tülin BOZKURT, Nimet AKSEL, Mine GAYAF, Dursun ALİZOROĞLU,

İNSİDENTAL TRAKEOBRONKOPATİA OSTEOKONDROPLASTİKA SAPTANILAN BİR PSÖRİASİS VULGARİS OLGUSU
Hülya DİROL

A BAD SURPRISE REVEALED IN PATHOLOGY REPORT OF PULMONARY METASTASECTOMY SPECIMEN: SYNCHRONOUS METASTASIS
Hasan Oğuz KAPICIBAŞI, Merve İLÇİN GÜVEN, Pınar MUTLU, Nihal Arzu MİRİCİ

AKCİĞER KANSERİNİ TAKLİT EDEN ANTİMON PNÖMOKONYOZU
Aysen Evkan Öztürk, Berna Eren Kömürcüoğlu, Ayşe Coşkun Beyan