Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2004, Cilt 18, Sayı 3   
CİSPLATİN UYGULANAN AKCİĞER CA'LI HASTALARDA SERUM MAGNEZYUM VE KALSİYUM DÜZEYLERİNİN MONİTERİZASYONU GEREKLİ MİDİR?
Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Melih BÜYÜKŞİRİN, Hür İŞGÜDER, Dilek KALENCİ, Emel ÖZDEN

KOAH'LI OLGULARIN SİGARA İÇME ÖZELLİKLERİ
Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Atike KAYIK DEMİR, Gülru POLAT, Salih Zeki GÜÇLÜ

KIRKDOKUZ PULMONER EMBOLİ OLGUSUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Emin ERBAYCU, Fevziye TUKSAVUL, Hayriye UÇAR, Salih Zeki GÜÇLÜ

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNE UYUMSUZLUK NEDENLERİNE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASI
Ahmet Emin ERBAYCU Nimet AKSEL Aydan ÇAKAN Ayşe ÖZSÖZ

RESPİRATUAR BRONŞİYOLİT İLE İLİŞKİLİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT, Tanseli GÖNLÜGÜR

BRONŞİYAL SLEEVE REZEKSİYON OLGULARIMIZ
Serpil SEVİNÇ, Gökhan YUNCU, Kenan Can CEYLAN, Ahmet, ÜÇVET, Funda ÖZSİNAN, Cemil KUL, Şeyda ÖRS KAYA

POSTERİOR MEDİASTENDE EKSTRALOBER AKCİĞER SEKESTRASYONU (OLGU SUNUMU)
Sadık YALDIZ, Figen K. TÜRK, Soner GÜRSOY, Z. Tahsin YAPRAKÇI, Hakan POLAT, Oktay BAŞOK

HEPATODİYAFRAGMATİK İNTERPOZİSYON: CHİLAİDİTİ SENDROMU: OLGU SUNUMU
Altuğ KOŞAR, Çağatay TEZEL, Alpay ÖRKİ, Hakan KIRAL, Şenol ÜREK, Canan DUDU

AKANTOSİS NİGRİCANS İLE SEYREDEN MALİGN TİMOMA: OLGU SUNUMU
Hür İŞGÜDER, Ozan USLUER, Şevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR, Levent USTA, Serkan YAZGAN, Sadık YALDIZ