Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2005, Cilt 19, Sayı 1   
AKCİĞER KANSERİNDE ENDOBRONŞİYAL GÖRÜNÜM İLE HİSTOPATOLOJİK ALTTİP ARASINDAKİ İLİŞKİ
Özgür USLU, Eser GÜNAÇTI, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPEK, Tuncay VATANSEVER, Salih GÜÇLÜ

AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ OLAN KOAH'LI OLGULARDA ARTERYEL VE VENÖZ KAN GAZI ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Hatice DİLBER, Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Serpil KARADAĞ POLAT, Gültekin TİBET

İATROJENİK PNÖMOTORAKSLI TAVŞANLARDA FARKLI TORASİK DRENLERİN PLEVRAL REAKSİYONLARI
Şeyda ÖRS KAYA, Habip ATALAY, Ferda BİR, Gökhan YUNCU, Serpil SEVİNÇ, Nergül ÇÖRDÜK, Kenan Can CEYLAN, Ahmet ÜÇVET, Ayşe Gaye TOMATIR

MEDİASTİNOSKOPİ OLGULARIMIZIN ANALİZİ
Serpil SEVİNÇ, Ahmet ÜÇVET, Ali Alper GÜLLE, Kenan Can CEYLAN, Gökhan YUNCU, Şeyda ÖRS KAYA

PRİMER MEDİASTİNAL MALİGN FİBRÖZ HİSTİYOSİTOMA: OLGU SUNUMU
Gülru POLAT, Soner GÜRSOY, Melih BÜYÜKŞİRİN, Sadık YALDIZ, Zekiye AYDOĞDU, Gültekin TİBET

POSTTRAVMATİK DİYAFRAGMATİK HERNİYE SEKONDER GELİŞEN GASTROPLEVRAL FİSTÜL
Gökhan YUNCU, Şeyda ÖRS KAYA, Ahmet ÜÇVET, Serpil SEVİNÇ, Kenan Can CEYLAN, İbrahim KOKULU

İNTRAOKÜLER METASTAZA BAĞLI SEMPTOMLARLA BAŞVURAN AKCİĞER KANSERİ OLGUSU
Işıl KARASU, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Mucize YARARCAN