Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2005, Cilt 19, Sayı 2   
KOAH'DA HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONUNUN KISA ETKİLİ İNHALE BRONKODİLATÖRE YANITININ FEV1 VE FIV1 İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Enver YALNIZ, Serpil TEKGÜL, M. Ali UÇAR, Mine GAYAF, Naime TAŞDÖĞEN, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Emel PALA ÖZDEN

KOAH ATAKLARINDA VİRAL VE ATİPİK ETKENLERİN ROLÜ
Filiz GÜLDAVAL, İlke EVCİLER, Güneş ŞENOL, Rıfat ÖZACAR

NON-TRAVMATİK ŞİLOTORAKSLI OLGULARIMIZDA DENEYİMLERİMİZ
Şeyda ÖRS KAYA, Gökhan YUNCU, Serpil SEVİNÇ, Kenan Can CEYLAN, Ahmet ÜÇVET, Şamil GÜNAY, Atilla ÖZENOĞLU

BEHÇET HASTALIĞI'NDA PULMONER ARTER ANEVRİZMASI VE İNTRAKARDİAK LEZYONUN BİRLİKTELİĞİ: 2 OLGU SUNUMU
Hamide AYDOĞDU, Emel ÖZDEN

PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİS: OLGU SUNUMU
Nimet AKSEL, Birsen ŞAHİN, Ayşe ÖZSÖZ

M. TUBERCULOSİS VE S. AUREUS İLE KOMBİNE GELİŞMİŞ PSOAS ABSESİNİN BİR KOMPLİKASYONU OLARAK STAFİLOKOK PNÖMONİSİ
Murat YÜZÜAK, Gürkan ERTUĞRUL, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Filiz GÜLDAVAL, Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN, Yelda VATANSEVER, Rıfat ÖZACAR