Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 2   
18 makale bulundu.
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
       Soner GÜRSOY, Serkan YAZGAN, Sadık YALDIZ, Murat Uygar YAPUCU Ahmet ÜÇVET, Cemil KUL, Halil TÖZÜN, Oktay BASOK
 • BRONŞEKTAZİDE UZUN DÖNEM CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI: HASTALARIN DÜŞÜNCELERİ NEDİR?
       Ali ÖZDİL, Kutsal TURHAN, Alpaslan ÇAKAN, Ufuk ÇAĞIRICI
 • BRONŞİYAL KARSİNOİD TÜMÖRLERDE CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARI
       Şaban ÜNSAL, Gökhan YUNCU, Ahmet ÜÇVET Kenan Can CEYLAN, Serpil SEVİNÇ, Oktay BAŞOK
 • SPONTAN PNÖMOTORAKSTA AKSİLLER TORAKOTOMİ DENEYİMLERİMİZ
       Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ata ÖZTÜRK Sinan ANAR, Serdar ŞİRZAİ, Şener YILDIRIM, Oktay BAŞOK
 • ERİŞKİN YAŞTA SAPTANAN AKSİLLER KİSTİK HİGROMA VE KİSTİK NODÜLER GUATR BİRLİKTELİĞİ (OLGU SUNUMU)
       Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Cemil KUL, Halil TÖZÜM Oktay BAŞOK, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ 2, Tansel YOLDAŞ
 • MYASTENİA GRAVİSTE TİMEKTOMİ
       Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Serdar ŞİRZAİ, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ata ÖZTÜRK, Oktay BAŞOK
 • MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA (OLGU SUNUMU)
       Cemil KUL1, Ahmet ÜÇVET1, Soner GÜRSOY1, Halil TÖZÜM1, Ata ÖZTÜRK1, Sinan ANAR1, Serdar ŞİRZAİ1, Şener YILDIRIM1, Nur YÜCEL2
 • SPONTAN PNÖMOTORAKSTA OPERATİF TEDAVİ
       Cemil KUL, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Halil TÖZÜM
 • AKCİĞERİN PRİMER LENFOMASI
       Kenan Can CEYLAN1, Hakan POLAT1, Ozan USLUER1, Şaban ÜNSAL1, Deniz AKPINAR1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Oktay BAŞOK1
 • NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER KARSİNOMU: DEV HÜCRELİ KARSİNOM
       Emel TELLIOQLU, Nur CABAR YÜCEL, Kenan Can CEYLAN, Rıfat ÖZACAR
 • TÜRKÇE GÖĞÜS HASTALIKLARI LİTERATÜRÜNDE DİL BİRLİĞİ
       Kürşat EPÖZTÜRK
 • BRONŞEKTAZİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ: 45 HASTANIN ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARI
       Kerim TÜLÜCE1, İlknur AYTEKİN2, Cüneyt KURUL3, Abdullah İrfan TAŞTEPE3
 • MEDİASTENİN NADİR BİR PATOLOJİSİ: 7 OLGU NEDENİYLE TİMİK KİSTLER
       Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Mehmet ÜNAL, Esra YAMANSAVCI ŞİRZAİ, Banu YOLDAŞ, Ozan USLUER
 • BİLATERAL VİDEOTORAKOSKOPİK CERRAHİ İLE REZEKE EDİLEN BRONŞEKTAZİ OLGUSU
       Ümit AYDOĞMUS2, Erhan UĞURLU1, Figen TÜRK2, Gökhan YÜNCÜ3
 • PRİMER PULMONER LENFOMA; NADİR BİR OLGU
       Tevrat ÖZALP1, Mustafa KÜPELİ2, Serdar BADEM3, Fatma Zeynep ÖZEN4
 • HEPATİK HİDROTORAKSA GÖĞÜS CERRAHİ BAKIŞ AÇISI
       Tugba COSGUN1, Ali ÖZER2, Hikmet AKTAŞ3, Gül DABAK4, Remzi EMİROĞLU2
 • MALİGN KİTLEYİ TAKLİT EDEN PULMONER AKTİNOMİKOZ: OLGU SUNUMU
       Mustafa Buğra COŞKUNER1, Savaş Sedat ÖZSU1, Atila TÜRKYILMAZ2
 • ACİL SERVİSTE TÜP TORAKOSTOMİ YERLEŞTİRME HATALARI VE KOMPLİKASYONLARI
       Miktat Arif HABERAL1, Özlem Şengören DİKİŞ2, Erkan AKAR1, Gökhan ÖZTÜRK1, Halil KAYA3
 •