Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 2   
19 makale bulundu.
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
       Soner GÜRSOY, Serkan YAZGAN, Sadık YALDIZ, Murat Uygar YAPUCU Ahmet ÜÇVET, Cemil KUL, Halil TÖZÜN, Oktay BASOK
 • BRONŞEKTAZİDE UZUN DÖNEM CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI: HASTALARIN DÜŞÜNCELERİ NEDİR?
       Ali ÖZDİL, Kutsal TURHAN, Alpaslan ÇAKAN, Ufuk ÇAĞIRICI
 • BRONŞİYAL KARSİNOİD TÜMÖRLERDE CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARI
       Şaban ÜNSAL, Gökhan YUNCU, Ahmet ÜÇVET Kenan Can CEYLAN, Serpil SEVİNÇ, Oktay BAŞOK
 • SPONTAN PNÖMOTORAKSTA AKSİLLER TORAKOTOMİ DENEYİMLERİMİZ
       Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ata ÖZTÜRK Sinan ANAR, Serdar ŞİRZAİ, Şener YILDIRIM, Oktay BAŞOK
 • ERİŞKİN YAŞTA SAPTANAN AKSİLLER KİSTİK HİGROMA VE KİSTİK NODÜLER GUATR BİRLİKTELİĞİ (OLGU SUNUMU)
       Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Cemil KUL, Halil TÖZÜM Oktay BAŞOK, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ 2, Tansel YOLDAŞ
 • MYASTENİA GRAVİSTE TİMEKTOMİ
       Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Serdar ŞİRZAİ, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ata ÖZTÜRK, Oktay BAŞOK
 • MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA (OLGU SUNUMU)
       Cemil KUL1, Ahmet ÜÇVET1, Soner GÜRSOY1, Halil TÖZÜM1, Ata ÖZTÜRK1, Sinan ANAR1, Serdar ŞİRZAİ1, Şener YILDIRIM1, Nur YÜCEL2
 • SPONTAN PNÖMOTORAKSTA OPERATİF TEDAVİ
       Cemil KUL, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Halil TÖZÜM
 • AKCİĞERİN PRİMER LENFOMASI
       Kenan Can CEYLAN1, Hakan POLAT1, Ozan USLUER1, Şaban ÜNSAL1, Deniz AKPINAR1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Oktay BAŞOK1
 • NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER KARSİNOMU: DEV HÜCRELİ KARSİNOM
       Emel TELLIOQLU, Nur CABAR YÜCEL, Kenan Can CEYLAN, Rıfat ÖZACAR
 • TÜRKÇE GÖĞÜS HASTALIKLARI LİTERATÜRÜNDE DİL BİRLİĞİ
       Kürşat EPÖZTÜRK
 • BRONŞEKTAZİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ: 45 HASTANIN ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARI
       Kerim TÜLÜCE1, İlknur AYTEKİN2, Cüneyt KURUL3, Abdullah İrfan TAŞTEPE3
 • MEDİASTENİN NADİR BİR PATOLOJİSİ: 7 OLGU NEDENİYLE TİMİK KİSTLER
       Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Mehmet ÜNAL, Esra YAMANSAVCI ŞİRZAİ, Banu YOLDAŞ, Ozan USLUER
 • BİLATERAL VİDEOTORAKOSKOPİK CERRAHİ İLE REZEKE EDİLEN BRONŞEKTAZİ OLGUSU
       Ümit AYDOĞMUS2, Erhan UĞURLU1, Figen TÜRK2, Gökhan YÜNCÜ3
 • PRİMER PULMONER LENFOMA; NADİR BİR OLGU
       Tevrat ÖZALP1, Mustafa KÜPELİ2, Serdar BADEM3, Fatma Zeynep ÖZEN4
 • HEPATİK HİDROTORAKSA GÖĞÜS CERRAHİ BAKIŞ AÇISI
       Tugba COSGUN1, Ali ÖZER2, Hikmet AKTAŞ3, Gül DABAK4, Remzi EMİROĞLU2
 • MALİGN KİTLEYİ TAKLİT EDEN PULMONER AKTİNOMİKOZ: OLGU SUNUMU
       Mustafa Buğra COŞKUNER1, Savaş Sedat ÖZSU1, Atila TÜRKYILMAZ2
 • ACİL SERVİSTE TÜP TORAKOSTOMİ YERLEŞTİRME HATALARI VE KOMPLİKASYONLARI
       Miktat Arif HABERAL1, Özlem Şengören DİKİŞ2, Erkan AKAR1, Gökhan ÖZTÜRK1, Halil KAYA3
 • UYANIK HASTADA SPONTAN SOLUNUM ALTINDA BÖLGESEL ANESTEZİ VE SEDASYON İLE UYGULANAN VİDEOTORAKOSKOPİK CERRAHİ GİRİŞİMLER
       Ezel ERŞEN1, Burcu KILIÇ1, Hasan Volkan KARA1, Mehlika İŞCAN1, İsmail SARBAY2, Cem SAYILGAN1, Akif TURNA1, Kamil KAYNAK1
 •