Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 2   
38 makale bulundu.
 • ASTIM VE KOAH AKUT ATAKLARINDA ELEKTROLİT DENGESİZLİKLERİ
       Uğur GÖNLÜGÜR1, İnan ERDOĞAN1, Levent ÖZDEMİR2, İbrahim AKKURT1, Ahmet AKER3
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA FARKLI BRONKODİLATÖRLERİN REVERSİBİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
       Gülay DAŞDEMİR, Gülru POLAT, Sabri KALENCİ, Gülay UTKANER, Selçuk ACAR, Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Gültekin TİBET
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLGULARININ AKUT ATAK PLAZMA FİBRİNOJEN VE D-DİMER DÜZEYLERİ
       Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Özgür Uslu, Salih GÜÇLÜ
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AKUT ATAK DÖNEMİNDE MEDİKAL TEDAVİ İLE BİRLİKTE SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN ETKİNLİĞİ
       Selçuk ACAR1, Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Sabri KALENCİ1, Serpil KARADAĞ POLAT1, Gültekin TİBET1, Özer GÜNDÜZ2
 • KOAH'LI OLGULARIN SİGARA İÇME ÖZELLİKLERİ
       Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Atike KAYIK DEMİR, Gülru POLAT, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ OLAN KOAH'LI OLGULARDA ARTERYEL VE VENÖZ KAN GAZI ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Hatice DİLBER, Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Serpil KARADAĞ POLAT, Gültekin TİBET
 • KOAH'DA HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONUNUN KISA ETKİLİ İNHALE BRONKODİLATÖRE YANITININ FEV1 VE FIV1 İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Enver YALNIZ, Serpil TEKGÜL, M. Ali UÇAR, Mine GAYAF, Naime TAŞDÖĞEN, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Emel PALA ÖZDEN
 • KOAH ATAKLARINDA VİRAL VE ATİPİK ETKENLERİN ROLÜ
       Filiz GÜLDAVAL1, İlke EVCİLER1, Güneş ŞENOL2, Rıfat ÖZACAR1
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER
       Eda GÜREN, Serpil TEKGÜL, Semra BİLAÇEROĞLU, Selay ARSLAN, Pınar ÇİMEN, Naime TAŞDÖĞEN, Emel PALA ÖZDEN
 • ASTIMLI HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Tansu YAKAR1, Ateş BARAN2, Murat YALÇINSOY2, Onur ÇELİK3, Sinem GÜNGÖR1, Günay CAN4, Esen AKKAYA1
 • KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) AKUT ALEVLENMELERİNDE ETKİLİ MİKROORGANİZMALARIN STERİL FIRÇA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Fevziye TUKSAVUL1, Salih Zeki GÜÇLÜ1, Özgür USLU1, Can BİÇMEN2, Ahmet BUDAK1, Ayşegül NARİN1
 • STABİL KOAH'LI HASTALARDA SAİNT GEORGE SOLUNUM ANKETİ (SGRQ) SKORLARININ HASTALIĞIN AĞIRLIĞI VE AMFİZEM VARLIĞI İLE İLİŞKİSİ
       Hayrettin GÖÇMEN1, Dane EDİGER2, Esra UZASLAN2, Ercüment EGE2
 • EFOR DİSPNESİNİN NADİR NEDENİ: SWYER JAMES (MC LEOD) SENDROMU
       Erol ŞENTÜRK, Aydanur EKİCİ, Emel BULCUN, Mehmet EKİCİ, Tülay KARAKOÇ, Gökhan TİRELİ, Volkan ALTINKAYA
 • KOAH AKUT ATAKTA SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYİ VE ÜRİK ASİT/KREATİNİN ORANININ ATAĞIN AĞIRLIĞI VE ARTERYEL KAN GAZLARI İLE İLİŞKİSİ
       İbrahim OCAK1, Hayrettin GÖÇMEN2, Ahmet URSAVAŞ1, Duygu KÖPRÜCÜOĞLU1, Dilek ÇETİNER BAHÇETEPE1, Esin TAŞBAŞ1, Ercüment EGE1
 • KOAH'DA NİTRİK OKSİT VE TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ
       Osman EVLİYAOGLU1, Halide KAYA2, Abdullah Çetin TANRIKULU3, Abdurrahman ABAKAY3, Özlem Abakay2, Cengizhan SEZGİ3, Yılmaz PALANCI4
 • KOAH OLGULARINDA TEOFİLİNİN YAN ETKİLERİ İLE HASTA YAŞI VE KAN ELEKTROLİTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Ahmet YILMAZ1, Cengizhan SEZGİ2, Hatice YILMAZ3, Halis TANRIVERDİ4
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FONKSİYONEL VE ANTROPOMETRİK PARAMETRELER
       Sevda Şener CÖMERT1, Müzeyyen ERK2, Benan MÜSELLİM2, Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA2
 • STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLER; C-REAKTİF PROTEİN, FİBRİNOJEN ve LÖKOSİT
       Yasemin TORAMAN1, Esin YENTÜRK2, Dilek KANMAZ2, Sema ALTUN3, Barış YILMAZ3, Yasemin BAHAR4, Esin TUNCAY2
 • BENZER AMACA YÖNELİK UYGULANAN UYKUNUN FONKSİYONEL SONUÇLARI ÖLÇEĞİ (FOSQ) İLE EPWORTH UYKULULUK SKALASI (EUS) KORELE MİDİR?
       Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN, Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN
 • UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN KOAH'LI OLGULARDA ANKSİYETE DEPRESYON SIKLIĞI
       Ceyda ANAR1, Dursun TATAR2, Esengül GEDİKTAŞ1, Yasemin YILDIRIM1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI: SİSTEMİK İNFLAMASYON VE PULMONER HİPERTANSİYON
       Özlem ŞENGÖREN1, Ceyda ANAR1, Can BİÇMEN2, İpek ÜNSAL1, Tuba İNAL1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
 • OKSİJEN TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN OKSİJEN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
       Esengül GEDİKTAŞ1, Dursun TATAR1, Ceyda ANAR1, Bahire BOLIŞIK2
 • KOAH'LI OLGULARDA BİYOKİMYASAL BESLENME PARAMETRELERİ İLE HASTALIĞIN ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Özlem EGEMEN TÜZEL1, Zeynep ZEREN UÇAR1, Emel TELLİOĞLU1, Can BİÇMEN2, Ali Rıza MERAL1, Gültekin TİBET1
 • ACİL SERVİSTE İZLENEN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI VE AKCİĞER KANSERİ OLAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
       Ceyda ANAR, Dursun TATAR, İpek ÜNSAL, Yasemin ÖZDOĞAN, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AŞILANMA; GERÇEKTEN YAPTIRTIYOR MUYUZ?
       Onur Fevzi ERER1, Gülistan KARADENİZ2, Didem GAZİBABA1, Gülcan ÜRPEK1, Enver YALNIZ1, Serir Özkan AKTOĞU1
 • SIK ATAK GEÇİREN KOAH HASTALARINDA KÜÇÜK HAVA YOLLARININ ÖNEMİ
       Yelda VAROL, Ceyda ANAR, Levent USTA, Günseli BALCI, Rıfat ÖZACAR
 • YOĞUN BAKIM HASTALARININ EMOSYONEL DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Özlem EDİBOĞLU1, Pinar ÇİMEN1, Dursun TATAR1, Cenk KIRAKLI1, Ceyda ANAR2, Gülru POLAT2, Semra BİLAÇEROĞLU2, Sacide ÇOBAN3
 • KOAH OLGULARINDA KOMORBİDİTENİN SIK HASTANE YATIŞINA ETKİSİ
       İlim IRMAK, Sinan BODUR, Can Yücel KARABAY, Özlem Saniye İÇMELİ, Umut Sabri KASAPOĞLU, Pınar Güney ATAGÜN, Armağan HAZAR, Sibel ARINÇ, Hatice TÜRKER
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ST. GEORGE SOLUNUM ANKETİ–KOAH SPESİFİK FORMU (ST GEORGE RESPİRATORY QUESTİONNAİRE-COPD; SGRQ-C) İLE BODE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Melike YÜCEEGE1, Nasibe ŞENCAN1, Çilem BAYINDIR1, Merve YUMRUKIZ1, Hikmet FIRAT1, Ender LEVENT2
 • ASTIM HASTALARINDA YEME TUTUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Nigar DİRİCAN1, Kadir DEMİRCİ2, Mehmet AKGÖNÜL2
 • KOAH'LI OLGULARDA ANEMİNİN, KLİNİK VE FONKSİYONEL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
       Dicle KAYMAZ1, Pınar ERGÜN1, Ezgi UTKU1, Pervin DEMİR2, İpek CANDEMİR1, Nilgün MENDİL1, Filiz TAŞDEMİR1
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA DÜZENLİ KONTROLE GİTMEYEN KOAH HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Muzaffer Onur TURAN1, Pakize Ayşe TURAN2, Arzu MİRİCİ3
 • İNHALER İLAÇ DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: FORM, ETKEN MADDE, SÜRE VE SEBEPLER
       Pınar BOL1, Gülnur GÜL1, Orhan IŞIK1, Özgür USLU2, Ahmet Emin ERBAYCU2
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA KOMORBİDİTE DURUMU
       Kadir SOYKÖK1, Sulhattin ARSLAN1, Yeltekin DEMİREL1
 • TİOTROPİUM KULLANAN KOAH’LILARIN KOMORBİDİTELERİ
       Edhem ÜNVER1, Handan AKSOY1, Sedat ALTIN2, Saim KERMAN3
 • GRUP A KOAH’LI HASTALARDA VİTAMİN D EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNİN ANKSİYETE VE DEPRESYONA ETKİSİ
       Sami DENİZ1, Aslı Tuğba ÖZBODUÇ2, Filiz SERTPOYRAZ3, Gülru POLAT1, Dursun ALİZOROĞLU1
 • KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA PULMONER ASPERGİLLOZ: OLGU SUNUMU
       Ali KORKMAZ, Melike YÜKSEL YAVUZ, Melih BÜYÜKŞİRİN, Ceyda ANAR, Filiz GÜLDAVAL, İbrahim Onur ALICI
 • SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN KOAH’LI KADINLARDA ATOPİ VE DİĞER RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Elif Yelda NİKSARLIOĞLU1, Gül KARAKAYA2, Ahmet Uğur DEMİR3, Ali Fuat KALYONCU2
 •