Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 31, Sayı 3   
9 makale bulundu.
 • KIRKDOKUZ PULMONER EMBOLİ OLGUSUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ahmet Emin ERBAYCU, Fevziye TUKSAVUL, Hayriye UÇAR, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • PULMONER TROMBOEMBOLİ İLE KOMPLİKE AKCİĞER KANSERİ OLGUSU
       Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Zehra AŞUK, Gültekin TİBET
 • İKİNCİ BASAMAKTA PULMONER EMBOLİ TANISI
       Levent ÖZDEMİR1, Birnur TAVASLI2, Burcu ÖZDEMİR3, Yavuz HAVLUCU1
 • İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURADA İVİG SONRASI PULMONER TROMBOEMBOLİ GELİŞEN OLGUDA TROMBOLİTİK TEDAVİ KULLANIMI
       Ebru ÇAKIR EDİS1, Özlem YILDIZ1, Muzaffer DEMİR2, Tuncay ÇAĞLAR1
 • PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI
       Gülistan KARADENİZ1, Melih BÜYÜKŞİRİN2, Gülru POLAT2, Zehra AŞUK2, Fatma ÜÇSULAR2, Gülcan ÜRPEK2, Gültekin TİBET2
 • SEPTİK PULMONER EMBOLİ; ÜÇ OLGU NEDENİ İLE
       Coşkun DOĞAN, Ferhan KARATAŞ, Ali FİDAN, Sevda ŞENER CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN
 • PULMONER EMBOLİDE TANIYA DESTEK OLABİLECEK NON-İNVAZİV PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
       Yasemin SAYGIDEĞER KONT1, Özlem SEVER2, Emine SEVGİ3, Burcu Oktay ARSLAN4, Hikmet FIRAT3, Sadık ARDIÇ5
 • TROMBOLİTİK TEDAVİNİN NADİR ÖLÜMCÜL BİR KOMPLİKASYONU: KRANİAL KANAMA
       Levent ÖZDEMİR1, Burcu ÖZDEMİR2, Sema Nur ÇALIŞKAN2, Ali ERSOY3, Suat DURKAYA4
 • PULMONER EMBOLİ GÖRÜNÜMÜ SERGİLEYEN BİR SİLİKOZİS OLGUSU
       Zühre SARP TAYMAZ, Türkan DİZDAR, Dursun ALİZOROĞLU, Ahmet Emin ERBAYCU
 •