Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 31, Sayı 3   
18 makale bulundu.
 • 80 PRİMER AKCİĞER KANSERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ
       Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT, Melih KAPTANOĞLU, Tanseli EFEOĞLU
 • KILIÇ KINI TRAKEA (OLGU SUNUMU)
       Mine GAYAF, Günseli BALCI, Sena YAPICIOĞLU, Emel ÇELİKTEN
 • DİFFÜZ AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TANI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER
       Emel TELLİOĞLU, Zeynep Münteha BAÞER, Þevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR
 • İLERİ EVRE KOAH HASTALARINDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Melih BÜYÜKŞİRİN, Filiz GÜLDAVAL, Nigar DİRİCAN, Eylem YILDIRIM, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • KOAH'LI HASTALARDA GASTROOZAFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI SIKLIĞININ SİNTİGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ercan ÇİL1, Işıl KARASU1, Ayşe ÖZSÖZ1, Engin ÖZBİLEK2, Hakan KOPARAL2, Ahmet Emin ERBAYCU1
 • TÜRKÇE GÖĞÜS HASTALIKLARI LİTERATÜRÜNDE DİL BİRLİĞİ
       Kürşat EPÖZTÜRK
 • TORAKS DUVARINA İNVAZE BİR PULMONER AKTİNOMİKOZ: OLGU SUNUMU
       İpek ÜNSAL1, Ceyda ANAR1, Hüseyin HALİLÇOLAR1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Nur YÜCEL2, Erdal OZANTÜRK1, Ayşe COŞKUN1
 • NADİR BİR EOZİNOFİLİ NEDENİ: ASPERGİLLOMA
       Cengizhan SEZGİ, Ayşe DALLI, İclal HOCANLI, Abdurrahman ŞENYİĞİT
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA EKOKARDİYOGRAFİK DEĞERLENDİRME
       Elif TORUN PARMAKSIZ1, Sevda CÖMERT1, Servet ALTAY2, Serhan ÖZCAN2, Ali FİDAN1, Benan ÇAĞLAYAN1
 • KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA EVRELERE GÖRE UYKU YAKINMALARININ ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Özgür BATUM1, Melike BATUM2, Hüseyin CAN3
 • ANKİLOZAN SPONDİLİT VE ROMATOİD ARTRİT OLGULARINDAN OLUŞAN KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARINDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ VE KLİNİK BULGULAR
       Coşkun DOĞAN, Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA METABOLİK SENDROM VE KRONİK HASTALIKLAR
       Emel BULCUN, Aydanur EKİCİ, Mehmet EKİCİ
 • HEPATİK HİDROTORAKSA GÖĞÜS CERRAHİ BAKIŞ AÇISI
       Tugba COSGUN1, Ali ÖZER2, Hikmet AKTAŞ3, Gül DABAK4, Remzi EMİROĞLU2
 • DİFFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJIN TANISAL DEĞERİ: 100 OLGUNUN ANALİZİ
       Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Zarife ABDULLAYEVA, Can ÖZTÜRK, Haluk TÜRKTAŞ
 • SARKOİDOZ VE İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI FARKLI MIDIR?
       Ülkü AKA AKTÜRK, Nagihan DURMUŞ KOÇAK, Sinem GÜNGÖR, Murat YALÇINSOY, Emine AKSOY, İpek ÖZMEN, Baran GÜNDOĞUŞ, Lale DAĞYILDIZI, Meltem AĞCA, Dildar DUMAN, Selahattin ÖZTAŞ, DİLEK Yavuz, Hasan ÖZGEN, Tülin SEVİM, Esen AKKAYA, Zuhal KARAKURT
 • DİFFÜZPARANKİMAL AKCİĞER HASTALIĞINI TAKLİT EDEN ADENOKARSİNOM OLGUSU
       Nafiye YILMAZ1, Elif YILMAZEL UÇAR1, Ömer ARAZ1, Adem KARAMAN2, Metin AKGÜN1
 • İNTERSTİYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MEKANİK VENTİLASYON
       Fatma ÇİFTCİ, Ahmet Onur DAŞTAN, Serhat EROL, Aydın ÇİLEDAĞ, Akın KAYA
 • UYANIK HASTADA SPONTAN SOLUNUM ALTINDA BÖLGESEL ANESTEZİ VE SEDASYON İLE UYGULANAN VİDEOTORAKOSKOPİK CERRAHİ GİRİŞİMLER
       Ezel ERŞEN1, Burcu KILIÇ1, Hasan Volkan KARA1, Mehlika İŞCAN1, İsmail SARBAY2, Cem SAYILGAN1, Akif TURNA1, Kamil KAYNAK1
 •