Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 33, Sayı 1   
54 makale bulundu.
 • ASTIM VE KOAH AKUT ATAKLARINDA ELEKTROLİT DENGESİZLİKLERİ
       Uğur GÖNLÜGÜR1, İnan ERDOĞAN1, Levent ÖZDEMİR2, İbrahim AKKURT1, Ahmet AKER3
 • MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA KOMBİNE (MULTİMODALİTE) TEDAVİ
       Alpay ÖRKİ, Murat KELEŞ, Şenol ÜREK, Hakan KIRAL, Altuğ KOŞAR, Kemal TEMÜRTÜRKAN, Canan Ş. DUDU, Bülent ARMAN
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA FARKLI BRONKODİLATÖRLERİN REVERSİBİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
       Gülay DAŞDEMİR, Gülru POLAT, Sabri KALENCİ, Gülay UTKANER, Selçuk ACAR, Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Gültekin TİBET
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLGULARININ AKUT ATAK PLAZMA FİBRİNOJEN VE D-DİMER DÜZEYLERİ
       Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Özgür Uslu, Salih GÜÇLÜ
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AKUT ATAK DÖNEMİNDE MEDİKAL TEDAVİ İLE BİRLİKTE SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN ETKİNLİĞİ
       Selçuk ACAR1, Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Sabri KALENCİ1, Serpil KARADAĞ POLAT1, Gültekin TİBET1, Özer GÜNDÜZ2
 • YAYMA NEGATİF TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ SONUÇLARI
       Kadri ÇIRAK Serkan KARACA Sibel YANIKOĞLU, Rıfat ÖZACAR Hüseyin HALİLÇOLAR
 • KOAH'LI OLGULARIN SİGARA İÇME ÖZELLİKLERİ
       Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Atike KAYIK DEMİR, Gülru POLAT, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNE UYUMSUZLUK NEDENLERİNE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASI
       Ahmet Emin ERBAYCU Nimet AKSEL Aydan ÇAKAN Ayşe ÖZSÖZ
 • AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ OLAN KOAH'LI OLGULARDA ARTERYEL VE VENÖZ KAN GAZI ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Hatice DİLBER, Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Serpil KARADAĞ POLAT, Gültekin TİBET
 • KOAH'DA HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONUNUN KISA ETKİLİ İNHALE BRONKODİLATÖRE YANITININ FEV1 VE FIV1 İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Enver YALNIZ, Serpil TEKGÜL, M. Ali UÇAR, Mine GAYAF, Naime TAŞDÖĞEN, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Emel PALA ÖZDEN
 • KOAH ATAKLARINDA VİRAL VE ATİPİK ETKENLERİN ROLÜ
       Filiz GÜLDAVAL1, İlke EVCİLER1, Güneş ŞENOL2, Rıfat ÖZACAR1
 • BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN GÖĞÜS ONKOLOJİ KONSEYİ'NDE SUNULAN GÖĞÜS CERRAHİSİ OLGULARININ ANALİZİ
       Banu AKTİN, Alpaslan ÇAKAN, Ufuk ÇAĞIRICI, Özgür SAMANCILAR
 • UZUN ETKİLİ Β2-AGONİSTLERİN ASTIM KONTROLÜNDEKİ YERİ: ETKİNLİK VE EMNİYETİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       Ali Kadri ÇIRAK1, Pınar ÇİMEN2
 • BRONŞİYAL KARSİNOİD TÜMÖRLERDE CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARI
       Şaban ÜNSAL, Gökhan YUNCU, Ahmet ÜÇVET Kenan Can CEYLAN, Serpil SEVİNÇ, Oktay BAŞOK
 • PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS (OLGU SUNUMU)
       Mine GAYAF, Işıl KARASU, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Zekiye AYDOĞDU
 • KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) AKUT ALEVLENMELERİNDE ETKİLİ MİKROORGANİZMALARIN STERİL FIRÇA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Fevziye TUKSAVUL1, Salih Zeki GÜÇLÜ1, Özgür USLU1, Can BİÇMEN2, Ahmet BUDAK1, Ayşegül NARİN1
 • MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA (OLGU SUNUMU)
       Cemil KUL1, Ahmet ÜÇVET1, Soner GÜRSOY1, Halil TÖZÜM1, Ata ÖZTÜRK1, Sinan ANAR1, Serdar ŞİRZAİ1, Şener YILDIRIM1, Nur YÜCEL2
 • STABİL KOAH'LI HASTALARDA SAİNT GEORGE SOLUNUM ANKETİ (SGRQ) SKORLARININ HASTALIĞIN AĞIRLIĞI VE AMFİZEM VARLIĞI İLE İLİŞKİSİ
       Hayrettin GÖÇMEN1, Dane EDİGER2, Esra UZASLAN2, Ercüment EGE2
 • SPONTAN PNÖMOTORAKSTA OPERATİF TEDAVİ
       Cemil KUL, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Halil TÖZÜM
 • TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİLİ HASTALARA KLİNİK YAKLAŞIM
       Bilgin SEVİNÇ, Belma AKBABA, Begüm AFŞAR BİLGEN, Ateş BARAN, Sinem GÜNGÖR, Esen AKKAYA
 • KOAH AKUT ATAKTA SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYİ VE ÜRİK ASİT/KREATİNİN ORANININ ATAĞIN AĞIRLIĞI VE ARTERYEL KAN GAZLARI İLE İLİŞKİSİ
       İbrahim OCAK1, Hayrettin GÖÇMEN2, Ahmet URSAVAŞ1, Duygu KÖPRÜCÜOĞLU1, Dilek ÇETİNER BAHÇETEPE1, Esin TAŞBAŞ1, Ercüment EGE1
 • İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURADA İVİG SONRASI PULMONER TROMBOEMBOLİ GELİŞEN OLGUDA TROMBOLİTİK TEDAVİ KULLANIMI
       Ebru ÇAKIR EDİS1, Özlem YILDIZ1, Muzaffer DEMİR2, Tuncay ÇAĞLAR1
 • KOAH'DA NİTRİK OKSİT VE TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ
       Osman EVLİYAOGLU1, Halide KAYA2, Abdullah Çetin TANRIKULU3, Abdurrahman ABAKAY3, Özlem Abakay2, Cengizhan SEZGİ3, Yılmaz PALANCI4
 • SOLUNUM YETMEZLİĞİ İLE SEYREDEN PANDEMİK İNFLUENZA A/H1N1: OLGU SUNUMU
       Gökhan PERİNCEK 1, Bülent ÖZBAY2, Kemal AVŞAR3
 • NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER KARSİNOMU: DEV HÜCRELİ KARSİNOM
       Emel TELLIOQLU, Nur CABAR YÜCEL, Kenan Can CEYLAN, Rıfat ÖZACAR
 • KOAH OLGULARINDA TEOFİLİNİN YAN ETKİLERİ İLE HASTA YAŞI VE KAN ELEKTROLİTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Ahmet YILMAZ1, Cengizhan SEZGİ2, Hatice YILMAZ3, Halis TANRIVERDİ4
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FONKSİYONEL VE ANTROPOMETRİK PARAMETRELER
       Sevda Şener CÖMERT1, Müzeyyen ERK2, Benan MÜSELLİM2, Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA2
 • STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLER; C-REAKTİF PROTEİN, FİBRİNOJEN ve LÖKOSİT
       Yasemin TORAMAN1, Esin YENTÜRK2, Dilek KANMAZ2, Sema ALTUN3, Barış YILMAZ3, Yasemin BAHAR4, Esin TUNCAY2
 • SİSPLATİN-BAZLI KEMOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE ERCC1 EKSPRESYON DÜZEYİ İLE TEDAVİYE YANIT VE YAŞAM SÜRESİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?
       Ufuk YILMAZ1, Gülru POLAT1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Berna KÖMÜRCÜOĞLU1
 • UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN KOAH'LI OLGULARDA ANKSİYETE DEPRESYON SIKLIĞI
       Ceyda ANAR1, Dursun TATAR2, Esengül GEDİKTAŞ1, Yasemin YILDIRIM1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI: SİSTEMİK İNFLAMASYON VE PULMONER HİPERTANSİYON
       Özlem ŞENGÖREN1, Ceyda ANAR1, Can BİÇMEN2, İpek ÜNSAL1, Tuba İNAL1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
 • OKSİJEN TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN OKSİJEN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
       Esengül GEDİKTAŞ1, Dursun TATAR1, Ceyda ANAR1, Bahire BOLIŞIK2
 • KOAH'LI OLGULARDA BİYOKİMYASAL BESLENME PARAMETRELERİ İLE HASTALIĞIN ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Özlem EGEMEN TÜZEL1, Zeynep ZEREN UÇAR1, Emel TELLİOĞLU1, Can BİÇMEN2, Ali Rıza MERAL1, Gültekin TİBET1
 • ACİL SERVİSTE İZLENEN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI VE AKCİĞER KANSERİ OLAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
       Ceyda ANAR, Dursun TATAR, İpek ÜNSAL, Yasemin ÖZDOĞAN, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • KÜNT TORAKS TRAVMASI SONRASI BÜLATERAL TRAVMATİK ŞİLOTORAKS: OLGU SUNUMU
       Taner ÖZTÜRK, Ozan USLUER, Özgür SAMANCILAR, Şaban ÜNSAL, Serpil SEVİNÇ, Şeyda ÖRS KAYA
 • TÜBERKÜLOZ HASTALIĞINDA DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİ UYGULAMALARI: SİSTEMATİK İNCELEME
       Sevgi ÇAĞALTAY KAYAOĞLU1, M. Nihal ESİN2
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AŞILANMA; GERÇEKTEN YAPTIRTIYOR MUYUZ?
       Onur Fevzi ERER1, Gülistan KARADENİZ2, Didem GAZİBABA1, Gülcan ÜRPEK1, Enver YALNIZ1, Serir Özkan AKTOĞU1
 • SIK ATAK GEÇİREN KOAH HASTALARINDA KÜÇÜK HAVA YOLLARININ ÖNEMİ
       Yelda VAROL, Ceyda ANAR, Levent USTA, Günseli BALCI, Rıfat ÖZACAR
 • BRONŞEKTAZİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ: 45 HASTANIN ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARI
       Kerim TÜLÜCE1, İlknur AYTEKİN2, Cüneyt KURUL3, Abdullah İrfan TAŞTEPE3
 • KOAH OLGULARINDA KOMORBİDİTENİN SIK HASTANE YATIŞINA ETKİSİ
       İlim IRMAK, Sinan BODUR, Can Yücel KARABAY, Özlem Saniye İÇMELİ, Umut Sabri KASAPOĞLU, Pınar Güney ATAGÜN, Armağan HAZAR, Sibel ARINÇ, Hatice TÜRKER
 • NEFROTİK SENDROM İLE İLİŞKİLİ BİR MASİF PULMONER EMBOLİ OLGUSU
       Dursun TATAR, Ceyda ANAR, Özlem EDİPOĞLU, Pınar ÇİMEN, Cenk KIRAKLI
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ST. GEORGE SOLUNUM ANKETİ–KOAH SPESİFİK FORMU (ST GEORGE RESPİRATORY QUESTİONNAİRE-COPD; SGRQ-C) İLE BODE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Melike YÜCEEGE1, Nasibe ŞENCAN1, Çilem BAYINDIR1, Merve YUMRUKIZ1, Hikmet FIRAT1, Ender LEVENT2
 • SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİNDEKİ HASTALARIMIZIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       Adem YILMAZ, Ayşe TURAN
 • TROMBOLİTİK TEDAVİNİN NADİR ÖLÜMCÜL BİR KOMPLİKASYONU: KRANİAL KANAMA
       Levent ÖZDEMİR1, Burcu ÖZDEMİR2, Sema Nur ÇALIŞKAN2, Ali ERSOY3, Suat DURKAYA4
 • KOAH'LI OLGULARDA ANEMİNİN, KLİNİK VE FONKSİYONEL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
       Dicle KAYMAZ1, Pınar ERGÜN1, Ezgi UTKU1, Pervin DEMİR2, İpek CANDEMİR1, Nilgün MENDİL1, Filiz TAŞDEMİR1
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINA EŞLİK EDEN DEPRESYON VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTESİ VE EGZERSİZ PERFORMANSINA ETKİSİ
       Muammer YILDIZ5, Arzu MİRİCİ1, Uğur GÖNLÜGÜR1, Dilek ÜLKER CAKIR3, Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN2, Burhan AKBAŞ4
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA DÜZENLİ KONTROLE GİTMEYEN KOAH HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Muzaffer Onur TURAN1, Pakize Ayşe TURAN2, Arzu MİRİCİ3
 • İNHALER İLAÇ DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: FORM, ETKEN MADDE, SÜRE VE SEBEPLER
       Pınar BOL1, Gülnur GÜL1, Orhan IŞIK1, Özgür USLU2, Ahmet Emin ERBAYCU2
 • ASTIMLI HASTALARDA TEDAVİ UYUMSUZLUĞU SIKLIĞI VE NEDENLERİ
       Seçil KEPİL ÖZDEMİR, Selcan ÖZGÜÇLÜ
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA KOMORBİDİTE DURUMU
       Kadir SOYKÖK1, Sulhattin ARSLAN1, Yeltekin DEMİREL1
 • TİOTROPİUM KULLANAN KOAH’LILARIN KOMORBİDİTELERİ
       Edhem ÜNVER1, Handan AKSOY1, Sedat ALTIN2, Saim KERMAN3
 • GRUP A KOAH’LI HASTALARDA VİTAMİN D EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNİN ANKSİYETE VE DEPRESYONA ETKİSİ
       Sami DENİZ1, Aslı Tuğba ÖZBODUÇ2, Filiz SERTPOYRAZ3, Gülru POLAT1, Dursun ALİZOROĞLU1
 • KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA PULMONER ASPERGİLLOZ: OLGU SUNUMU
       Ali KORKMAZ, Melike YÜKSEL YAVUZ, Melih BÜYÜKŞİRİN, Ceyda ANAR, Filiz GÜLDAVAL, İbrahim Onur ALICI
 • SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN KOAH’LI KADINLARDA ATOPİ VE DİĞER RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Elif Yelda NİKSARLIOĞLU1, Gül KARAKAYA2, Ahmet Uğur DEMİR3, Ali Fuat KALYONCU2
 •