Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 33, Sayı 1   
48 makale bulundu.
 • AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA SERUM LİPİD PROFİLİ
       Cem HASSOY1, Ahmet E. ERBAYCU1, Aydan ÇAKAN1, Ayşe ÖZSÖZ1, Filiz HEKİMGİL2
 • 80 PRİMER AKCİĞER KANSERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ
       Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT, Melih KAPTANOĞLU, Tanseli EFEOĞLU
 • AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIMIZDA CİLT METASTAZI
       Özlem EDİBOĞLU1, Gülsüm ARI1, Fevziye TUKSAVUL1, Fatma D. ÜÇSULAR1, Salih GÜÇLÜ1, Nazan KAÇAR2
 • İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE SİSPLATİNETOPOSİD TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
       Zeynep Zeren UÇAR, Nimet AKSEL, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM ASKORBİK ASİT DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
       Ayşenur ATAY1, Gülhan BARSAL1, Semra KILIÇ2, Füsun ERCİYAS1, Gürkan ERTUĞRUL2, Hüseyin HALİLÇOLAR2
 • AKCİĞER KANSERLERİNDE ALT EKSTREMİTE DERİN VEN TROMBOZU İNSİDANSININ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE ARAŞTIRILMASI
       Hülya DOĞAN1, Nimet AKSEL1, Mahmut ÖKSÜZLER2, Aydan ÇAKAN1, Ayşe ÖZSÖZ1, Mustafa SEÇİL2
 • AKCİĞER KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTU SERUM LDH DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ?
       Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN1, Gürkan ERTUĞRUL1, Emin ERDEM1, Dilek KALENCİ2, Rıfat ÖZACAR1
 • BRONŞİYAL SLEEVE REZEKSİYON OLGULARIMIZ
       Serpil SEVİNÇ1, Gökhan YUNCU1, Kenan Can CEYLAN1, Ahmet, ÜÇVET1, Funda ÖZSİNAN1, Cemil KUL1, Şeyda ÖRS KAYA2
 • AKCİĞER KANSERİNDE ENDOBRONŞİYAL GÖRÜNÜM İLE HİSTOPATOLOJİK ALTTİP ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Özgür USLU, Eser GÜNAÇTI, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPEK, Tuncay VATANSEVER, Salih GÜÇLÜ
 • İNTRAOKÜLER METASTAZA BAĞLI SEMPTOMLARLA BAŞVURAN AKCİĞER KANSERİ OLGUSU
       Işıl KARASU1, Aydan ÇAKAN1, Ayşe ÖZSÖZ1, Mucize YARARCAN2
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER
       Eda GÜREN, Serpil TEKGÜL, Semra BİLAÇEROĞLU, Selay ARSLAN, Pınar ÇİMEN, Naime TAŞDÖĞEN, Emel PALA ÖZDEN
 • AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TEŞHİS ANINDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU BİRLİKTELİĞİ
       Ahmet Emin ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Özgür USLU, Özdal GÜNEŞ, Salih Z. GÜÇLÜ
 • AKCİĞER KANSERİNDE TEŞHİS ANINDA GENEL KLİNİK VERİLER: BİR GÖĞÜS HASTALIKLARI ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİ'NİN BİR YILLIK KAYITLARI
       Ahmet Emin ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Salih Z. GÜÇLÜ
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
       Soner GÜRSOY, Serkan YAZGAN, Sadık YALDIZ, Murat Uygar YAPUCU Ahmet ÜÇVET, Cemil KUL, Halil TÖZÜN, Oktay BASOK
 • PULMONER TROMBOEMBOLİ İLE KOMPLİKE AKCİĞER KANSERİ OLGUSU
       Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Zehra AŞUK, Gültekin TİBET
 • TEŞHİS ANINDA BİRDEN FAZLA ORGAN METASTAZLARI İLE SEYREDEN SKUAMÖZ HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ
       Utku TAPAN, Ahmet Emin ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Salih Z. GÜÇLÜ
 • YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE SİSPLATİN ETOPOSİD KOMBİNASYONUN ETKİNLİĞİ
       Ayşegül NARİN, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPER, Tuncay VATANSEVER
 • KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN SOLİTER ORGAN METASTAZLARINDA CERRAHİ YAKLAŞIM: SAĞKALIM UZATILABİLİR Mİ?
       Alpaslan ÇAKAN
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN HASTALIKLARI İLE İLGİLİ TUTUMLARI
       Aylin ÖZGEN1, Ömer AYDEMİR2, Ece KAYA3, Nesrin YAMAN4, Ayşin ŞAKAR COŞKUN1, Pınar ÇELİK1 Arzu YORGANCIOĞLU1
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEŞHİS ANINDAKİ SEMPTOMLARI: 3547 HASTANIN ANALİZİ
       Ahmet Emin ERBAYCU, Özgür BATUM, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Utku TAPAN, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • PNÖMONEKTOMİ LOJUNDA RADYOTERAPİYE SEKONDER GELİŞEN SARKOM
       Nesrin KIRAL, Ali FİDAN, Sevda CÖMERT, Gülşen SARAÇ, Banu SALEPÇİ, Benan ÇAĞLAYAN
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA HEPATİT C VİRÜSÜ PREVALANSI
       Günseli BALCI, Nurcan KURTUL, Şevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR
 • AKCİĞER KANSERİNDE SERUM CA-125 DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNÜN HASTALIĞA AİT ÖZELLİKLER VE TEDAVİYE YANIT İLE İLİŞKİSİ
       Emine KARARMAZ1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Serpil TEKGÜL1, Arzu Güler İZMİR1, Günseli BALCI1, Emel PALA ÖZDEN1, Dilek KALENCİ2, Nuran KATGI1, Salih Zeki GÜÇLÜ1
 • GEMSİTABİN'E BAĞLI KUTANOZ TOKSİSİTE GELİŞEN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ
       Davut AYDIN, Muzaffer SARIAYDIN, Meftun ÜNSAL
 • AKCİĞER KANSERİNDE TANI GECİKMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       Eylem AKPINAR1, Meral GÜLHAN1, Nermin ÇAPAN2
 • TORAKS DUVARINA İNVAZE BİR PULMONER AKTİNOMİKOZ: OLGU SUNUMU
       İpek ÜNSAL1, Ceyda ANAR1, Hüseyin HALİLÇOLAR1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Nur YÜCEL2, Erdal OZANTÜRK1, Ayşe COŞKUN1
 • SİSPLATİN-BAZLI KEMOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE ERCC1 EKSPRESYON DÜZEYİ İLE TEDAVİYE YANIT VE YAŞAM SÜRESİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?
       Ufuk YILMAZ1, Gülru POLAT1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Berna KÖMÜRCÜOĞLU1
 • NÖROFİBROMATOZİS İLE AKCİĞER KANSERİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
       Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Burak EŞKUT, Kadri A. ÇIRAK, Serpil TEKGÜL, Semra BİLAÇEROĞLU
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLİ BİR OLGUDA TEDAVİ SONRASI REKÜRRENS VE METAKRON TÜMÖR GELİŞMESİ
       Onur TURAN1, Atila AKKOÇLU1, Aydanur KARGI2, Emine OSMA3
 • OKSİJEN TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN OKSİJEN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
       Esengül GEDİKTAŞ1, Dursun TATAR1, Ceyda ANAR1, Bahire BOLIŞIK2
 • AKCİĞER KANSERİNDE UYGULANAN KEMOTERAPİYE BAĞLI TOKSİSİTE
       Melike KAZANCI, Cenk KIRAKLI, Ahmet Emin ERBAYCU, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • ACİL SERVİSTE İZLENEN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI VE AKCİĞER KANSERİ OLAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
       Ceyda ANAR, Dursun TATAR, İpek ÜNSAL, Yasemin ÖZDOĞAN, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • SANTRAL BRONŞ TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU
       Ersin Şükrü ERDEN1, Cenk BABAYİĞİT1, Mesut DEMİRKÖSE1, Hatice BİLGİÇ1, Mehmet YALDIZ2, Melek İNCİ3, Sinem KARAZİNCİR4
 • ENDOBRONŞİAL SOLİTER PAPİLLOMA
       Savaş GEGİN1, Deniz ÇELİK1, Mesut SUBAK2
 • METASTATİK KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN NADİR FORMU: ORBİTAL KİTLE
       Emre ŞENEL, Dursun TATAR, Ceyda ANAR, Ahmet Emin ERBAYCU
 • ATİPİK RADYOLOJİK BULGULARI OLAN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGUSU
       Mehmet ÜNLÜ, Pınar ÇİMEN, İsmail KAYAALP, Aysun AYRANCI, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • ENDOBRONŞİAL ULTRASON-TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU; ÖĞRENME DÖNEMİ SONUÇLARI
       Mehmet Ufuk YILMAZ1, Serhat EROL1, Sülün ERMETE2, Burcu SAMANYOLU YALÇIN1, Nur YÜCEL2, Hakan ARIK1, Yasemin ÖZDOĞAN1
 • POLAND SENDROMU VE AKCİĞER KANSERİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
       Ceyda ANAR, Derya KOCAKUŞAK, Erdem YALÇINKAYA, Filiz GÜLDAVAL, İpek ÜNSAL, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • ÜÇ BOYUTLU ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TRANS-TORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ: 3 OLGU NEDENİ İLE
       Coşkun DOĞAN1, Tolga Sinan GÜVENÇ2, Hacer Ece ÖZCAN3
 • AKCİĞER KANSERİ VE ORGANİZE PNÖMONİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
       Emine AKSOY, Fatma TOKGOZ, Yasemin BODUR, Tulin SEVIM
 • KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLGULARINDA PET/BT'DEKİ PRİMER TÜMÖR SUVMAX DEĞERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ VE UZAK ORGAN, LENF NODU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ
       Erdem YALÇINKAYA, Ceyda ANAR, Melike Yüksel YAVUZ, İpek ÜNSAL, Filiz GÜLDAVAL, Kocakuşak DERYA, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE KONSOLİDATİF TORAKAL RADYOTERAPİNİN YERİ
       Esra KORKMAZ KIRAKLI1, Berna KÖMÜRCÜOĞLU2
 • ASBEST TEMASININ AKCİĞER KANSERİNİN KLİNİĞİNE YANSIMASI
       Güntülü AK2, Selma METİNTAŞ3, Şenay YILMAZ2, Muzaffer METİNTAŞ2
 • ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONUNUN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TANISINDAKİ ROLÜ
       Coşkun DOĞAN1, Sevda CÖMERT ŞENER1, Benan ÇAĞLAYAN2, Elif TORUN PARMAKSIZ1, Nesrin KIRAL1, Dilek ECE3
 • YAŞLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK VE SAĞ KALIM ÖZELLİKLERİ
       Güntülü AK1, Selma METİNTAŞ2, Şenay YILMAZ1, Filiz BOĞAR3, Muzaffer METİNTAŞ1
 • AKCİĞER KANSERİNİN YÜZ CİLDİNE METASTAZI: İKİ OLGU NEDENİYLE
       Funda COŞKUN, Yasemin ŞİRİN, Ali Kadri ÇIRAK
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ’NDE PROFİLAKTİK KRANİYAL RADYOTERAPİ SONRASI KRANİYAL YİNELEMEDE REİRRADYASYON SONUÇLARIMIZ-TEK MERKEZ DENEYİMİ
       Esra Korkmaz KİRAKLİ1, Mine GAYAF2, Sami DENİZ2, Tülin BOZKURT1, Ufuk YILMAZ2, Berna KÖMÜRCÜOĞLU2
 • ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFİ ESNASINDA TESADÜFİ BİR TANI: İKİ TARAFLI PULMONER ARTER EMBOLİSİ
       Gamze GÖKER, Ahmet Emin ERBAYCU, Sami DENİZ, Dursun ALİZOROĞLU
 •