Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 33, Sayı 1   
114 makale bulundu.
 • AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA SERUM LİPİD PROFİLİ
       Cem HASSOY1, Ahmet E. ERBAYCU1, Aydan ÇAKAN1, Ayşe ÖZSÖZ1, Filiz HEKİMGİL2
 • 80 PRİMER AKCİĞER KANSERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ
       Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT, Melih KAPTANOĞLU, Tanseli EFEOĞLU
 • AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIMIZDA CİLT METASTAZI
       Özlem EDİBOĞLU1, Gülsüm ARI1, Fevziye TUKSAVUL1, Fatma D. ÜÇSULAR1, Salih GÜÇLÜ1, Nazan KAÇAR2
 • İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE SİSPLATİNETOPOSİD TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
       Zeynep Zeren UÇAR, Nimet AKSEL, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ
 • OSTEOSARKOM ENDOBRONŞİYAL METASTAZI (OLGU SUNUMU)
       Özlem EDİBOĞLU1, Fevziye TUKSAVUL1, Ali Galip YENER2, Gülsüm ARI1, Mehmet GÜLPEK1, Salih GÜÇLÜ1
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM ASKORBİK ASİT DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
       Ayşenur ATAY1, Gülhan BARSAL1, Semra KILIÇ2, Füsun ERCİYAS1, Gürkan ERTUĞRUL2, Hüseyin HALİLÇOLAR2
 • KILIÇ KINI TRAKEA (OLGU SUNUMU)
       Mine GAYAF, Günseli BALCI, Sena YAPICIOĞLU, Emel ÇELİKTEN
 • BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ
       Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Gülru POLAT, Gülay UTKANER, Sabri KALENCİ, Gültekin TİBET
 • AKCİĞER KANSERLERİNDE ALT EKSTREMİTE DERİN VEN TROMBOZU İNSİDANSININ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE ARAŞTIRILMASI
       Hülya DOĞAN1, Nimet AKSEL1, Mahmut ÖKSÜZLER2, Aydan ÇAKAN1, Ayşe ÖZSÖZ1, Mustafa SEÇİL2
 • AKCİĞER KANSERİNDE TÜMÖR BOYUTU SERUM LDH DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ?
       Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN1, Gürkan ERTUĞRUL1, Emin ERDEM1, Dilek KALENCİ2, Rıfat ÖZACAR1
 • CİSPLATİN UYGULANAN AKCİĞER CA'LI HASTALARDA SERUM MAGNEZYUM VE KALSİYUM DÜZEYLERİNİN MONİTERİZASYONU GEREKLİ MİDİR?
       Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Hür İŞGÜDER1, Dilek KALENCİ2, Emel ÖZDEN1
 • KOAH'LI OLGULARIN SİGARA İÇME ÖZELLİKLERİ
       Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Atike KAYIK DEMİR, Gülru POLAT, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNE UYUMSUZLUK NEDENLERİNE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASI
       Ahmet Emin ERBAYCU Nimet AKSEL Aydan ÇAKAN Ayşe ÖZSÖZ
 • BRONŞİYAL SLEEVE REZEKSİYON OLGULARIMIZ
       Serpil SEVİNÇ1, Gökhan YUNCU1, Kenan Can CEYLAN1, Ahmet, ÜÇVET1, Funda ÖZSİNAN1, Cemil KUL1, Şeyda ÖRS KAYA2
 • POSTERİOR MEDİASTENDE EKSTRALOBER AKCİĞER SEKESTRASYONU (OLGU SUNUMU)
       Sadık YALDIZ, Figen K. TÜRK, Soner GÜRSOY, Z. Tahsin YAPRAKÇI, Hakan POLAT, Oktay BAŞOK
 • RESPİRATUAR BRONŞİYOLİT İLE İLİŞKİLİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI
       Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT, Tanseli GÖNLÜGÜR
 • AKCİĞER KANSERİNDE ENDOBRONŞİYAL GÖRÜNÜM İLE HİSTOPATOLOJİK ALTTİP ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Özgür USLU, Eser GÜNAÇTI, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPEK, Tuncay VATANSEVER, Salih GÜÇLÜ
 • MEDİASTİNOSKOPİ OLGULARIMIZIN ANALİZİ
       Serpil SEVİNÇ1, Ahmet ÜÇVET1, Ali Alper GÜLLE1, Kenan Can CEYLAN1, Gökhan YUNCU1, Şeyda ÖRS KAYA2
 • İNTRAOKÜLER METASTAZA BAĞLI SEMPTOMLARLA BAŞVURAN AKCİĞER KANSERİ OLGUSU
       Işıl KARASU1, Aydan ÇAKAN1, Ayşe ÖZSÖZ1, Mucize YARARCAN2
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER
       Eda GÜREN, Serpil TEKGÜL, Semra BİLAÇEROĞLU, Selay ARSLAN, Pınar ÇİMEN, Naime TAŞDÖĞEN, Emel PALA ÖZDEN
 • AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TEŞHİS ANINDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU BİRLİKTELİĞİ
       Ahmet Emin ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Özgür USLU, Özdal GÜNEŞ, Salih Z. GÜÇLÜ
 • BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN GÖĞÜS ONKOLOJİ KONSEYİ'NDE SUNULAN GÖĞÜS CERRAHİSİ OLGULARININ ANALİZİ
       Banu AKTİN, Alpaslan ÇAKAN, Ufuk ÇAĞIRICI, Özgür SAMANCILAR
 • AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZDA TANI KONMA SÜRESİ
       Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL1, Levent Cem MUTLU1, Mustafa DURAN2, Özkan KIZKIN1, Şahin TEMİZ2, Ercüment EVLİYAOĞLU3, Zeynep KAZGAN ARICA3, Ali Önder TÜRK3, Aydın ŞENOĞLU2, Gazi GÜLBAŞ1, Özkan YETKİN1, Hakan GÜNEN1
 • AKCİĞER KANSERİNDE TEŞHİS ANINDA GENEL KLİNİK VERİLER: BİR GÖĞÜS HASTALIKLARI ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİ'NİN BİR YILLIK KAYITLARI
       Ahmet Emin ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Salih Z. GÜÇLÜ
 • BİR OLGU NEDENİYLE MEME KARSİNOMUNUN ENDOBRONŞİAL METASTAZI
       Sena YAPICIOĞLU1, Ceyda MAHLEÇ1, Ufuk YILMAZ1, Hüseyin HALİLÇOLAR1, Erdal OZANTÜRK1, Nur YÜCEL2
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
       Soner GÜRSOY, Serkan YAZGAN, Sadık YALDIZ, Murat Uygar YAPUCU Ahmet ÜÇVET, Cemil KUL, Halil TÖZÜN, Oktay BASOK
 • AKCİĞER HAMARTOMLARI: CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI
       Banu YOLDAŞ, Alpaslan ÇAKAN, Ufuk ÇAĞIRICI
 • PULMONER TROMBOEMBOLİ İLE KOMPLİKE AKCİĞER KANSERİ OLGUSU
       Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Zehra AŞUK, Gültekin TİBET
 • TEŞHİS ANINDA BİRDEN FAZLA ORGAN METASTAZLARI İLE SEYREDEN SKUAMÖZ HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ
       Utku TAPAN, Ahmet Emin ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Salih Z. GÜÇLÜ
 • BENİGN HASTALIKLARDA PNÖMONEKTOMİ
       Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Sinan ANAR, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ali Ata ÖZTÜRK, Oktay BAŞOK
 • YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE SİSPLATİN ETOPOSİD KOMBİNASYONUN ETKİNLİĞİ
       Ayşegül NARİN, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPER, Tuncay VATANSEVER
 • WEGENER GRANÜLOMATOZU: TANISAL ZORLUK YAŞANAN BİR OLGU NEDENİYLE TÜRKİYE'DEN BİLDİRİLEN OLGULARIN LİTERATÜR EŞLİĞİNDE İNCELENMESİ
       Sena YAPICIOĞLU, Onur Fevzi ERER, Yavuz Alp YALÇIN, Şerir AKTOĞU ÖZKAN
 • KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN SOLİTER ORGAN METASTAZLARINDA CERRAHİ YAKLAŞIM: SAĞKALIM UZATILABİLİR Mİ?
       Alpaslan ÇAKAN
 • AKCİĞER METASTAZLI OPERE TİROİD KARSİNOMU
       Mehmet Ali UÇAR, Enver YALNIZ, Arzu GÜLER, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Emel Pala ÖZDEN
 • AKCİĞERİN PLEOMORFİK KARSİNOMU (OLGU SUNUMU)
       Günseli BALCI1, Serhan OLCAY1, Nur YüCEL2, Rıfat ÖZACAR1
 • PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİS: OLGU SUNUMU
       Emine AYSOY KARARMAZ1, Arzu GÜLER1, Serpil TEKGÜL1, Enver YALNIZ1, Zekiye AYDOGDU DİNÇ2, Meltem GÜRSOY3, Emel PALA ÖZDEN1
 • AKCİĞERİN PRİMER TÜKRÜK BEZİ BENZERİ TÜMÖRÜ OLGUSU
       Günseli BALCI1, Yelda VAROL1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Rıfat ÖZACAR1
 • HER LİTİK KEMİK LEZYONU METASTAZ DEĞİLDİR: PRİMER AKCİĞER KANSERİYLE EŞ ZAMANLI FİBROMATOZİS
       Kutsal TURHAN1, Tuncay GÖKSEL2, Alpaslan ÇAKAN1, Deniz NART3, Ufuk ÇAĞIRICI1
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN HASTALIKLARI İLE İLGİLİ TUTUMLARI
       Aylin ÖZGEN1, Ömer AYDEMİR2, Ece KAYA3, Nesrin YAMAN4, Ayşin ŞAKAR COŞKUN1, Pınar ÇELİK1 Arzu YORGANCIOĞLU1
 • AKCİĞER KİST HİDATİKLİ HASTALARIMIZ: ŞANLIURFA İLİNDEN VERİLER
       Hayriye UÇAR1, Ayşegül ÇALLI1, Ahmet Mehmet DOBLAN2, Mazlume SUNA3, Nuray ALPAY4, Ahmet Emin ERBAYCU5
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEŞHİS ANINDAKİ SEMPTOMLARI: 3547 HASTANIN ANALİZİ
       Ahmet Emin ERBAYCU, Özgür BATUM, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Utku TAPAN, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • PNÖMONEKTOMİ LOJUNDA RADYOTERAPİYE SEKONDER GELİŞEN SARKOM
       Nesrin KIRAL, Ali FİDAN, Sevda CÖMERT, Gülşen SARAÇ, Banu SALEPÇİ, Benan ÇAĞLAYAN
 • EFOR DİSPNESİNİN NADİR NEDENİ: SWYER JAMES (MC LEOD) SENDROMU
       Erol ŞENTÜRK, Aydanur EKİCİ, Emel BULCUN, Mehmet EKİCİ, Tülay KARAKOÇ, Gökhan TİRELİ, Volkan ALTINKAYA
 • AKCİĞERİN PRİMER LENFOMASI
       Kenan Can CEYLAN1, Hakan POLAT1, Ozan USLUER1, Şaban ÜNSAL1, Deniz AKPINAR1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Oktay BAŞOK1
 • KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ BAŞLANGIÇ EVRELEMESİNDE KLİNİK DEĞERLENDİRME VE LABORATUVAR İLİŞKİSİ
       Tuba ÇINAR, Ceyda ANAR, İpek ÜNSAL, Ufuk YILMAZ, Erdal OZANTÜRK, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA HEPATİT C VİRÜSÜ PREVALANSI
       Günseli BALCI, Nurcan KURTUL, Şevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR
 • DİFFÜZ AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TANI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER
       Emel TELLİOĞLU, Zeynep Münteha BAÞER, Þevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ İLE LAMBERT-EATON MİYASTENİK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
       Şule GÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA, Güler ÖZGÜL, Atayla GENÇOĞLU, Ertan ÇAM
 • AKCİĞER KANSERİNDE SERUM CA-125 DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNÜN HASTALIĞA AİT ÖZELLİKLER VE TEDAVİYE YANIT İLE İLİŞKİSİ
       Emine KARARMAZ1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Serpil TEKGÜL1, Arzu Güler İZMİR1, Günseli BALCI1, Emel PALA ÖZDEN1, Dilek KALENCİ2, Nuran KATGI1, Salih Zeki GÜÇLÜ1
 • İLERİ EVRE KOAH HASTALARINDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Melih BÜYÜKŞİRİN, Filiz GÜLDAVAL, Nigar DİRİCAN, Eylem YILDIRIM, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • GEÇ TANI ALAN SWYER-JAMES-MACLEOD SENDROMU OLGUSU
       Evrim Eylem AKPINAR1, Emel ÖZTÜRK2, Esra BÜYÜK1, Meral GÜLHAN1
 • KOAH'LI HASTALARDA GASTROOZAFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI SIKLIĞININ SİNTİGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ercan ÇİL1, Işıl KARASU1, Ayşe ÖZSÖZ1, Engin ÖZBİLEK2, Hakan KOPARAL2, Ahmet Emin ERBAYCU1
 • GEMSİTABİN'E BAĞLI KUTANOZ TOKSİSİTE GELİŞEN KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ
       Davut AYDIN, Muzaffer SARIAYDIN, Meftun ÜNSAL
 • AKCİĞER KANSERİNDE TANI GECİKMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       Eylem AKPINAR1, Meral GÜLHAN1, Nermin ÇAPAN2
 • KOLON ADENOKARSİNOMUNUN PLEVRAL VE BRONŞİYAL METASTAZI: OLGU SUNUMU
       Gökhan PERİNCEK1, Emrah BATMAZ2, Ufuk USTA3
 • PULMONER MALTOMA
       Arzu Güler İZMİR1, Serpil TEKGÜL1, Emine AYSOY KARARMAZ1, Emel PALA ÖZDEN1, Enver YALNIZ1, Naime TAŞDÖĞEN1, Nur YÜCEL2
 • TORAKS DUVARINA İNVAZE BİR PULMONER AKTİNOMİKOZ: OLGU SUNUMU
       İpek ÜNSAL1, Ceyda ANAR1, Hüseyin HALİLÇOLAR1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Nur YÜCEL2, Erdal OZANTÜRK1, Ayşe COŞKUN1
 • ASİT İNHALASYONU NEDENİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN 22 OLGUNUN ÖZELLİKLERİ
       Levent ÖZDEMİR1, Yavuz HAVLUCU2, Burcu ÖZDEMİR3, Ufuk GEZEN4, Ardanur KARADAL5, Gökhan PERİNCEK6
 • KİTLE ŞEKLİNDE PREZENTE OLAN AMIODARONA BAĞLI BİR ORGANİZE PNÖMONİ OLGUSU
       Melih BÜYÜKŞİRİN1, Ceyda ANAR1, Günhan YAVAŞOĞLU1, Hüseyin HALİLÇOLAR1, Nur YÜCEL2
 • GEZİCİ İĞNE: ÇENGELLİ İĞNENİN BRONŞLAR VE ESOFAGUS ARASINDA FARK EDİLMEYEN YOLCULUĞU
       Elif TORUN1, Hüseyin MELEK2
 • YOĞUN SİGARA İÇİCİSİ BİR KADINDA PET/CT POZİTİF PULMONER KİTLE: BEKLENMEYEN BİR TANI
       Ahmet Emin ERBAYCU1, İnci ALACACIOĞLU2, Bahriye PAYZIN2, Fevziye TUKSAVUL1, Nur YÜCEL3, Kenan Can CEYLAN4, Sadi BENER5, Engin ÖZBİLEK6, Salih Zeki GÜÇLÜ1
 • SİSPLATİN-BAZLI KEMOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE ERCC1 EKSPRESYON DÜZEYİ İLE TEDAVİYE YANIT VE YAŞAM SÜRESİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?
       Ufuk YILMAZ1, Gülru POLAT1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Berna KÖMÜRCÜOĞLU1
 • NADİR BİR EOZİNOFİLİ NEDENİ: ASPERGİLLOMA
       Cengizhan SEZGİ, Ayşe DALLI, İclal HOCANLI, Abdurrahman ŞENYİĞİT
 • KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE SERUM KARSİNO EMBRİYONİK ANTİJEN DÜZEYİNİN HASTALIK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
       Süleyman Emrah ORAY1, Işıl KARASU1, Nimet AKSEL1, Mine GAYAF1, Dilek KALENCİ2, Ahmet Emin ERBAYCU1, Ayşe ÖZSÖZ1
 • NÖROFİBROMATOZİS İLE AKCİĞER KANSERİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
       Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Burak EŞKUT, Kadri A. ÇIRAK, Serpil TEKGÜL, Semra BİLAÇEROĞLU
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLİ BİR OLGUDA TEDAVİ SONRASI REKÜRRENS VE METAKRON TÜMÖR GELİŞMESİ
       Onur TURAN1, Atila AKKOÇLU1, Aydanur KARGI2, Emine OSMA3
 • RENAL HÜCRELİ KANSERLİ OLGUDA HIZLI GELİŞEN MALİGN PLEVRAL SIVI
       Emine ARGÜDER1, Serap BİLEN HIZEL1, Dilek AYDIN1, Izak DALVA2, Sadık MUALLAOĞLU3, Ali KÖKSAL4, Okan AKHAN4
 • OKSİJEN TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN OKSİJEN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
       Esengül GEDİKTAŞ1, Dursun TATAR1, Ceyda ANAR1, Bahire BOLIŞIK2
 • AKCİĞER KANSERİNDE UYGULANAN KEMOTERAPİYE BAĞLI TOKSİSİTE
       Melike KAZANCI, Cenk KIRAKLI, Ahmet Emin ERBAYCU, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • ACİL SERVİSTE İZLENEN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI VE AKCİĞER KANSERİ OLAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
       Ceyda ANAR, Dursun TATAR, İpek ÜNSAL, Yasemin ÖZDOĞAN, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • SANTRAL BRONŞ TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU
       Ersin Şükrü ERDEN1, Cenk BABAYİĞİT1, Mesut DEMİRKÖSE1, Hatice BİLGİÇ1, Mehmet YALDIZ2, Melek İNCİ3, Sinem KARAZİNCİR4
 • NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: SKLEROZAN HEMANJİOM
       Cemil KUL1, Ahmet ÜÇVET2, Soner GÜRSOY2, Halil TÖZÜM2, Nur YÜCEL3
 • AKCİĞERİN PRİMER “LENFOEPİTELYOMA-BENZERİ KARSİNOMA” OLGUSU
       Serpil SEVİNÇ1, Onur AKÇAY1, Şaban ÜNSAL1, Şeyda ÖRS KAYA1, Nur YÜCEL2
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA EKOKARDİYOGRAFİK DEĞERLENDİRME
       Elif TORUN PARMAKSIZ1, Sevda CÖMERT1, Servet ALTAY2, Serhan ÖZCAN2, Ali FİDAN1, Benan ÇAĞLAYAN1
 • ERİŞKİNDE NADİR GÖRÜLEN BİR ANTİTE: KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON
       Esra YAMANSAVCI ŞİRZAİ1, Ahmet ÜÇVET1, Funda CANSUN YAKUT1, Mehmet ÜNAL1, Soner GÜRSOY1, Nur CABAR YÜCEL2
 • ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ VEYA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ MEZOTELYOMALI OLGULARDA PERİKARD TUTULUMU İLE İLİŞKİLİ MİDİR?
       Cengiz BEYAN1, Esin BEYAN2
 • AKTİF VE İNAKTİF TÜBERKÜLOZLU OLGULARDA 25(OH) VİTAMİN D SEVİYELERİ
       Fatma Emre TAŞOLAR1, Özlem Saniye İÇMELİ1, Hatice TÜRKER1, Baran GÜNDOĞUŞ1, Pınar GÜNEL KARADENİZ2
 • ENDOBRONŞİAL SOLİTER PAPİLLOMA
       Savaş GEGİN1, Deniz ÇELİK1, Mesut SUBAK2
 • METASTATİK KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN NADİR FORMU: ORBİTAL KİTLE
       Emre ŞENEL, Dursun TATAR, Ceyda ANAR, Ahmet Emin ERBAYCU
 • ATİPİK RADYOLOJİK BULGULARI OLAN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGUSU
       Mehmet ÜNLÜ, Pınar ÇİMEN, İsmail KAYAALP, Aysun AYRANCI, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • SERT METAL MARUZİYETİ OLMAYAN DEV HÜCRELİ İNTERSTİSYELPNÖMONİ OLGUSU
       Erkan AKAR1, Taşkın ERKİN ÜRESİN2, Fatin Tolga CENGİZ3
 • KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA EVRELERE GÖRE UYKU YAKINMALARININ ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Özgür BATUM1, Melike BATUM2, Hüseyin CAN3
 • ENDOBRONŞİAL ULTRASON-TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU; ÖĞRENME DÖNEMİ SONUÇLARI
       Mehmet Ufuk YILMAZ1, Serhat EROL1, Sülün ERMETE2, Burcu SAMANYOLU YALÇIN1, Nur YÜCEL2, Hakan ARIK1, Yasemin ÖZDOĞAN1
 • ANKİLOZAN SPONDİLİT VE ROMATOİD ARTRİT OLGULARINDAN OLUŞAN KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARINDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ VE KLİNİK BULGULAR
       Coşkun DOĞAN, Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN
 • POLAND SENDROMU VE AKCİĞER KANSERİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
       Ceyda ANAR, Derya KOCAKUŞAK, Erdem YALÇINKAYA, Filiz GÜLDAVAL, İpek ÜNSAL, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ İLE ÇIKARILAN YABANCI CİSİM OLGUSU
       Özlem Saniye İÇMELİ, Baran GÜNDOĞUŞ, Hatice TÜRKER, Meliha Burcu ÖNEMLİ, Zehra ÇOBAN
 • KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA METABOLİK SENDROM VE KRONİK HASTALIKLAR
       Emel BULCUN, Aydanur EKİCİ, Mehmet EKİCİ
 • NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGUSU: İNTESTİNAL TÜBERKÜLOZ
       Ferhat EKİNCİ1, Feyza ARSLAN1, Alper AYGEN1, Utku Erdem SOYALTIN1, Coşkun YILDIZ2, Ümit BAYOL3, Alp ÖZGÜZER3, Harun AKAR1
 • ÜÇ BOYUTLU ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TRANS-TORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ: 3 OLGU NEDENİ İLE
       Coşkun DOĞAN1, Tolga Sinan GÜVENÇ2, Hacer Ece ÖZCAN3
 • AKCİĞER KANSERİ VE ORGANİZE PNÖMONİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
       Emine AKSOY, Fatma TOKGOZ, Yasemin BODUR, Tulin SEVIM
 • KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLGULARINDA PET/BT'DEKİ PRİMER TÜMÖR SUVMAX DEĞERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ VE UZAK ORGAN, LENF NODU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ
       Erdem YALÇINKAYA, Ceyda ANAR, Melike Yüksel YAVUZ, İpek ÜNSAL, Filiz GÜLDAVAL, Kocakuşak DERYA, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • NADİR GÖRÜLEN BİR PULMONER METASTAZ: DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS
       Onur AKÇAY1, Ozan USLUER1, Özgür SAMANCILAR1, Şeyda ÖRS KAYA1, Şaban ÜNSAL1, Ali Galip YENER2
 • YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE KONSOLİDATİF TORAKAL RADYOTERAPİNİN YERİ
       Esra KORKMAZ KIRAKLI1, Berna KÖMÜRCÜOĞLU2
 • ASTIM SEMPTOMLARI İLE BAŞVURAN DEV PULMONER HAMARTOM
       Aysen EVKAN, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Gamze KAPLAN, Müge GÜVENÇLİ, Enver YALNIZ, Bilge SALIK
 • TÜP TORAKOSTOMİ SONRASI GELİŞEN REEKSPANSİYON ÖDEMİ
       Esra YAMANSAVCI ŞİRZAİ1, Ali Ata ÖZTÜRK2, Soner GÜRSOY1, Ahmet ÜÇVET1
 • ASBEST TEMASININ AKCİĞER KANSERİNİN KLİNİĞİNE YANSIMASI
       Güntülü AK2, Selma METİNTAŞ3, Şenay YILMAZ2, Muzaffer METİNTAŞ2
 • ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONUNUN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TANISINDAKİ ROLÜ
       Coşkun DOĞAN1, Sevda CÖMERT ŞENER1, Benan ÇAĞLAYAN2, Elif TORUN PARMAKSIZ1, Nesrin KIRAL1, Dilek ECE3
 • YAŞLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK VE SAĞ KALIM ÖZELLİKLERİ
       Güntülü AK1, Selma METİNTAŞ2, Şenay YILMAZ1, Filiz BOĞAR3, Muzaffer METİNTAŞ1
 • MEDİASTİNAL AMFİZEM VE SOL ÜST LOB ATELEKTAZİSİ OLUŞTURAN ENDOBRONŞİAL RENAL CELL CA METASTAZI
       Aysen EVKAN, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Gamze KAPLAN, Onur Fevzi ERER, Enver YALNIZ
 • DİFFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJIN TANISAL DEĞERİ: 100 OLGUNUN ANALİZİ
       Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Zarife ABDULLAYEVA, Can ÖZTÜRK, Haluk TÜRKTAŞ
 • SARKOİDOZ VE İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI FARKLI MIDIR?
       Ülkü AKA AKTÜRK, Nagihan DURMUŞ KOÇAK, Sinem GÜNGÖR, Murat YALÇINSOY, Emine AKSOY, İpek ÖZMEN, Baran GÜNDOĞUŞ, Lale DAĞYILDIZI, Meltem AĞCA, Dildar DUMAN, Selahattin ÖZTAŞ, DİLEK Yavuz, Hasan ÖZGEN, Tülin SEVİM, Esen AKKAYA, Zuhal KARAKURT
 • EBUS-TBİA ESNASINDA DOPPLER MOD İLE DEĞERLENDİRİLEN VASKÜLER İMAJ PATERNİNİN BENİGN VE MALİGN LENF NODU AYIRIMINDAKİ DEĞERİ
       Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Can ÖZTÜRK
 • SARKOMATOİD AKCİĞER KARSİNOMLARI
       Y Fazlı YANIK1, Yekta ALTEMUR KARAMUSTAFAOĞLU1, Adem KARATAŞ1, Ebru TAŞTEKİN2, Yener YÖRÜK1
 • BONZAİ VE AKCİĞER
       Coşkun DOĞAN, Sevda CÖMERT ŞENER, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ, Banu SALEPÇİ, Nesrin KIRAL
 • BİLATERAL AKCİĞER METASTAZI İLE BİRLİKTE İSKELETDIŞI YERLEŞİMLİ MEZENKİMAL KONDROSARKOM OLGUSU
       Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Zekiye AYDOĞDU2
 • MALİGN KİTLEYİ TAKLİT EDEN PULMONER AKTİNOMİKOZ: OLGU SUNUMU
       Mustafa Buğra COŞKUNER1, Savaş Sedat ÖZSU1, Atila TÜRKYILMAZ2
 • SCİMİTAR SENDROMU
       Seda Beyhan SAĞMEN, Coşkun DOĞAN, Sevda CÖMERT, Elif TORUN PARMAKSIZ, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN
 • DİFFÜZPARANKİMAL AKCİĞER HASTALIĞINI TAKLİT EDEN ADENOKARSİNOM OLGUSU
       Nafiye YILMAZ1, Elif YILMAZEL UÇAR1, Ömer ARAZ1, Adem KARAMAN2, Metin AKGÜN1
 • AKCİĞER ADENOKARSİNOMUNDA DİŞETİ METASTAZI
       Aysen EVKAN1, Berna Eren KÖMÜRCÜOĞLU1, Gamze KARAKURT1, Alev Gülşah HACAR2, Enver YALNIZ1
 • AKCİĞER KANSERİNİN YÜZ CİLDİNE METASTAZI: İKİ OLGU NEDENİYLE
       Funda COŞKUN, Yasemin ŞİRİN, Ali Kadri ÇIRAK
 • KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ’NDE PROFİLAKTİK KRANİYAL RADYOTERAPİ SONRASI KRANİYAL YİNELEMEDE REİRRADYASYON SONUÇLARIMIZ-TEK MERKEZ DENEYİMİ
       Esra Korkmaz KİRAKLİ1, Mine GAYAF2, Sami DENİZ2, Tülin BOZKURT1, Ufuk YILMAZ2, Berna KÖMÜRCÜOĞLU2
 • İNTERSTİYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MEKANİK VENTİLASYON
       Fatma ÇİFTCİ, Ahmet Onur DAŞTAN, Serhat EROL, Aydın ÇİLEDAĞ, Akın KAYA
 • ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFİ ESNASINDA TESADÜFİ BİR TANI: İKİ TARAFLI PULMONER ARTER EMBOLİSİ
       Gamze GÖKER, Ahmet Emin ERBAYCU, Sami DENİZ, Dursun ALİZOROĞLU
 • EXON 19 DELESYONU SAPTANAN SKUAMOZ HÜCRELİ AKCİĞER KARSİNOMU’NDA AFATİNİB TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
       Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Eylem YILDIRIM1, Pınar GÜRSOY2, Deniz NART3, Murat AKYOL4
 •