Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 33, Sayı 3   
37 makale bulundu.
 • İZMİR BALÇOVA VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDE 1998- 2001 YILLARI ARASINDA İZLENEN EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZLU OLGULARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
       Yasemin YILDIRIM, Gül Hatice DEMİR
 • BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ
       Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Gülru POLAT, Gülay UTKANER, Sabri KALENCİ, Gültekin TİBET
 • YAYMA NEGATİF TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ SONUÇLARI
       Kadri ÇIRAK Serkan KARACA Sibel YANIKOĞLU, Rıfat ÖZACAR Hüseyin HALİLÇOLAR
 • GÖĞÜS DUVARINDA TÜBERKÜLOZ SOĞUK ABSESİ
       Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gülru POLAT1, Gökhan YÜNCÜ2, Gülistan KÜDÜR1, Sülün ERMETE3, Gültekin TİBET1
 • TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNE UYUMSUZLUK NEDENLERİNE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASI
       Ahmet Emin ERBAYCU Nimet AKSEL Aydan ÇAKAN Ayşe ÖZSÖZ
 • AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TEŞHİS ANINDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU BİRLİKTELİĞİ
       Ahmet Emin ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Özgür USLU, Özdal GÜNEŞ, Salih Z. GÜÇLÜ
 • AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZDA TANI KONMA SÜRESİ
       Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL1, Levent Cem MUTLU1, Mustafa DURAN2, Özkan KIZKIN1, Şahin TEMİZ2, Ercüment EVLİYAOĞLU3, Zeynep KAZGAN ARICA3, Ali Önder TÜRK3, Aydın ŞENOĞLU2, Gazi GÜLBAŞ1, Özkan YETKİN1, Hakan GÜNEN1
 • KLİNİK ÖRNEKLERDEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS TANISINDA MTD (GEN-PROBE) SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Can BİÇMEN, Meral COŞKUN, Ayriz T. GÜNDÜZ Güneş ŞENOL, A. Kadri ÇIRAK, Serir AKTOĞU ÖZKAN
 • TÜBERKÜLOZ PERİTONİTİN EŞLİK ETTİĞİ BİR TÜBERKÜLOZ LENFADENIT VE
       Ceyda MAHLEÇ, Sena YAPICIOĞLU, Yasemin YILDIRIM, Ufuk YILMAZ, Hüseyin HALİLÇOLAR
 • EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ
       Nilgün TAVUSBAY, Aydan MERTOĞLU, Nimet AKSEL, Ayşe ÖZSÖZ
 • AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU KADIN VE ERKEK OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI
       Nimet AKSEL, Aydan MERTOĞLU, Hülya DOĞAN, Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ
 • ENFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINI TAKLİT EDEN İNTESTİNAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU
       Yelda VAROL1, Atike DEMİR1, Zeynep BAŞER1, Serhan OLCAY1, Şevket DERELİ1, Nur YÜCEL2, Rıfat ÖZACAR1
 • TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TEŞHİSİ KONULAN YAYMA NEGATİF OLGULARDA BRONŞ LAVAJININ TANISAL DEĞERİ
       Selahattin ÖZTAŞ, Sema SARAÇ, Melahat KURUTEPE, Ali Vefa ÖZTÜRK, Özlen TÜMER, Eylem ACARTÜRK
 • TRAKYA ÜNÜVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ'NDE 15 YILLIK SÜREÇTE YATIRILARAK İZLENEN PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ebru ÇAKIR EDİS1, Ülker YILMAM2, Tuncay ÇAĞLAR1, Gündeniz ALTIAY1
 • GÖĞÜS DUVARINDA PLEVRAL EFÜZYON SONRASI GÖRÜLEN TÜBERKÜLOZ SOĞUK ABSESİ
       Dilaver TAŞ1, Nejat Tezer HAZNEDAROĞLU2, Oğuzhan OKUTAN1, Faruk ÇİFTÇİ1, Erdoğan KUNTER1, Zafer KARTALOĞLU1
 • İZONİAZİD PROFLAKSİSİ ALTINDA TNF-α BLOKER TEDAVİ UYGULANMASINA BAĞLI GELİŞEN TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ OLGUSU
       Emrah BATMAZ, Tuncay ÇAĞLAR
 • TÜBERKÜLOZ PLÖREZİDE PLEVRA SIVISI VE SERUMDA ÖLÇÜLEN ADENOZİN DEAMİNAZ, GAMA İNTERFERON VE İNTERLÖKİN 18 DÜZEYLERİNİN TANISAL DEĞERİ
       Selahattin ÖZTAŞ, Mahmut REÇPER, Sema SARAÇ, Özlen TÜMER, İpek ERDEM, Melahat KURUTEPE
 • SİGARA KULLANIMININ TÜBERKÜLOZ SEYRİNE ETKİSİ
       Leyla YAĞCI TUNCER1, Esen AKKAYA1, Ateş BARAN1, Sinem GÜNGÖR2, Murat YALÇINSOY3, Aydanur MİHMANLI1, Dildar DUMAN4, Gülcihan DUMAN3
 • TÜBERKÜLOZA BAĞLI GELİŞEN TANSİYON HİDROPNÖMOTORAKS OLGUSU
       Levent ÖZDEMİR1, Suat DURKAYA2, Burcu ÖZDEMİR3, Yavuz HAVLUCU1, Erkan ŞAHİN4
 • EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZDA CİNSİYET FARKLILIĞI
       Dursun TATAR1, Serpil ALPTEKİN2, Mert AYDIN2, İpek COŞKUNOL2
 • ORAL KAVİTE TÜBERKÜLOZU: BİR OLGU SUNUMU
       Ahmet BİRCAN1, İlkay YILMAZER1, Özkan KILIÇ2, Faika BÜYÜKVANLI3
 • 2008-2009 YILLARINDA DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE TÜBERKÜLOZ TANISI ALAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Serdar POLAT, Abdurrahman ABAKAY, Recep IŞIK
 • AKTİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA KAYGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
       Özlem EGEMEN TÜZEL, Emel TELLİOĞLU, Zeynep Zeren UÇAR, Ali Rıza MERAL, Gültekin TİBET
 • METASTATİK AKCİĞER KANSERİNİ TAKLİT EDEN BİLATERAL NODÜLER PULMONER TÜBERKÜLOZ OLGUSU
       Hakkı ULUTAŞ1, Erdal YEKELER2, Zafer Hasan Ali SAK3, Ebru ŞENER4
 • TÜBERKÜLOZA BAĞLI OTİTİS MEDİA: OLGU SUNUMU
       Cenk KIRAKLI1, Özgür BATUM1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Salih Zeki GÜÇLÜ1, Semih ÖNCEL2
 • HASTALARIN TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ
       Sibel AYIK1, Işıl KARASU2, Ercan ÇİL3, Aydan MERTOĞLU2, Ayşe ÖZSÖZ2
 • SANTRAL BRONŞ TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU
       Ersin Şükrü ERDEN1, Cenk BABAYİĞİT1, Mesut DEMİRKÖSE1, Hatice BİLGİÇ1, Mehmet YALDIZ2, Melek İNCİ3, Sinem KARAZİNCİR4
 • DERİ TÜBERKÜLOZU: İKİ OLGU SUNUMU
       Özlem Saniye İÇMELİ1, Hatice TÜRKER1, Merve ÇİFTÇİ1, Baran GÜNDOĞUŞ1, Feyyaz KABADAYI1, Mukaddes KAVALA2
 • AKTİF VE İNAKTİF TÜBERKÜLOZLU OLGULARDA 25(OH) VİTAMİN D SEVİYELERİ
       Fatma Emre TAŞOLAR1, Özlem Saniye İÇMELİ1, Hatice TÜRKER1, Baran GÜNDOĞUŞ1, Pınar GÜNEL KARADENİZ2
 • ATİPİK RADYOLOJİK BULGULARI OLAN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGUSU
       Mehmet ÜNLÜ, Pınar ÇİMEN, İsmail KAYAALP, Aysun AYRANCI, Salih Zeki GÜÇLÜ
 • NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGUSU: İNTESTİNAL TÜBERKÜLOZ
       Ferhat EKİNCİ1, Feyza ARSLAN1, Alper AYGEN1, Utku Erdem SOYALTIN1, Coşkun YILDIZ2, Ümit BAYOL3, Alp ÖZGÜZER3, Harun AKAR1
 • SERUM PROKALSİTONİN DÜZEYİNİN AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNUN TANISI VE TEDAVİ CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ ROLÜ
       Rukiye Gülnihal GEZGİNÇ POYRAZ1, Burcu ARPINAR YİĞİTBAŞ1, Sibel YURT1, Barış ŞEKER1, Celal SATICI1, Filiz KOŞAR1, Remisa GELİŞGEN2
 • İLİMİZ DİSPANSERLERİNDE TAKİP EDİLEN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Tanseli GÖNLÜGÜR1, Gülin BAŞOL3, Uğur GÖNLÜGÜR2, Burhan KÜTÜK3
 • SAĞ ÜST LOB ATELEKTAZİSİ İLE BAŞVURAN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU
       Nigar DİRİCAN, Zekiye KULA, Bilim KEHYA, Münire ÇAKIR
 • TÜBERKÜLOZ VE BENİGN HASTALIKLARDA PNÖMONEKTOMİ: SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
       Serkan YAZGAN, Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Özgür SAMANCILAR, Ezgi ÇİMEN GÜVENÇ
 • PLEVRAL TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE PLEVRA SIVISI ADA DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Sami DENİZ, Ahmet Emin ERBAYCU, Mutlu Onur GÜÇSAV, Dursun ALİZOROĞLU, Gülru POLAT, Mustafa Şevket DERELİ
 • PULMONER, GÖZ VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU İLE ORTAYA ÇIKAN DİSSEMİNE TÜBERKÜLOZ OLGUSU
       Songül ÖZYURT, Neslihan ÖZÇELİK, Bilge YILMAZ KARA, Ünal ŞAHİN
 •