Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-094
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
GÖĞÜS DUVARINDA PLEVRAL EFÜZYON SONRASI GÖRÜLEN TÜBERKÜLOZ SOĞUK ABSESİ
Dilaver TAŞ1, Nejat Tezer HAZNEDAROĞLU2, Oğuzhan OKUTAN1, Faruk ÇİFTÇİ1, Erdoğan KUNTER1, Zafer KARTALOĞLU1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Servisi, İstanbul
2Kasımpaşa Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Servisi, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Tüberküloz, soğuk abse, göğüs duvarı

irmibir yaşında erkek hasta sağ yan ağrısı yakınması ile hastanemize yatırıldı. Hastanın çekilen P/A akciğer grafisinde sağ kostofrenik sinüs küntlüğü saptandı. Toraks ultrasonografi (USG) ile plevral efüzyonun yeri işaretlenmesine rağmen plevral ponksiyon ile sıvı alınamadı. Bir ay sonra hastada sağ lateral göğüs duvarında şişlik gelişti. Toraks USG eşliğinde lezyona ponksiyon yapıldı. Yaklaşık 5 cc apse alındı. Mikrobiyolojik incelemede asidorezistan basil (ARB) saptandı. Daha sonra ARB kültürü pozitifdi. Altı aylık dörtlü antitüberküloz tedavi sonrası lezyon kayboldu. Tüberküloz soğuk absesi tanısı konan olgu, nadir görülmesi nedeniyle literatür eşliğinde tartışıldı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]