Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 107-116
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİLİ HASTALARA KLİNİK YAKLAŞIM
Bilgin SEVİNÇ, Belma AKBABA, Begüm AFŞAR BİLGEN, Ateş BARAN, Sinem GÜNGÖR, Esen AKKAYA
SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Toplumda gelişen pnömoni, hastaneye yatırılan hastalar, tanı ve tedavi rehberi, uyum

Toplumda gelişen p nömoni (TGP) bireyin sosyal yaşamı içinde edindiği akciğerin yangısal bir hastalığıdır. Etken ajanlar, hastada mevcut risklere ve ağırlık faktörlerine göre değişmektedir. Buna göre gerekli tedavi rehberler eşliğinde planlanabilmektedir. Ülkemizde önerilen tedavi rehberine göre kliniğimizde yatarak tetkik ve tedaviye alınmış olan TGP'li hastaların özelliklerini, TGP Tanı ve Tedavi Rehberine uyumumuzu [Türk Toraks Derneği Toplum Kökenli Pnömoni Tanı Ve Tedavi Rehberi (2002)] uyumsuzluktaki nedenleri araştırdık. Uyumlu semptomlar ve fizik muayene bulgularının varlığında, akciğer grafilerinde infiltrasyonların gözlenmesi ile TGP tanısı almış 57 olgu [E/K =15/42, yaş ortalaması: 52.8 (13-92)] çalışmaya alındı. Obstrüktif pnömoni, tekrarlayan pnömoni, aspirasyon pnömonisi, gezici pnömoni, hastane kökenli pnömoni olasılığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış hastada pnömoni grubunda olanlar ve yoğun bakımda izlenen olgular çalışma dışı bırakıldı. Olgular; klinik, laboratuvar, radyolojik verilerine göre incelenerek rehbere ve klinisyene göre grupları belirlendi. En sık belirti öksürük (%80.7), en sık risk 65 yaş üzerinde olmak (%35) ve en sık ağırlık faktörümüz ise BUN yüksekliği (%12.2) olarak saptandı. Klinik ile rehber grupları arasındaki uyum ağırlıklı Kappa testi ile değerlendirildi. Rehberle uyumumuz %43.8 (n=25; Kappa=0.357; p=0.0004) olarak bulundu. Tedavi başarı oranımız %98,2 olarak bulunurken mortalite oranımız %2 idi. Rehberle bizim yaklaşımımız arasındaki en önemli uyumsuzluk nedeni, üst sınıra yakın ağırlık faktörlerinin, üst sınıfta olduğu kabul edilerek ona göre ilaç seçimi yapma eğilimimiz olarak saptandı. Tedavi başarı oranımız %98.2 olarak bulunurken mortalite oranımız %2 idi.

Sonuç olarak; TGP Tanı ve Tedavi Rehberine göre uyumumuz düşük gibi görülmekle beraber; hastaya özgü klinisyen yaklaşımı tedavi başarı oranımızı artırmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]