Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-122
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İKİNCİ BASAMAKTA PULMONER EMBOLİ TANISI
Levent ÖZDEMİR1, Birnur TAVASLI2, Burcu ÖZDEMİR3, Yavuz HAVLUCU1
1Dörtyol Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay
2Dörtyol Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Hatay
3İskenderun Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay
Anahtar Sözcükler: Pulmoner emboli, ikinci basamak,klinik tanı

İkinci Basamak sağlık kuruluşunda pulmoner emboli tanısı konulabilir mi sorusuna cevap aramak amaçlanmıştır.

Aralık 2007-Ekim 2008 tarihleri arasında Dörtyol Devlet hastanesi göğüs hastalıkları polikliniği ve acil servisine başvuran klinik skorlamada pulmoner emboli olasılığı yüksek olarak sınıflanan, yaş ortalaması 56±18, 6'sı erkek 19 olgu prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların hepsine standart toraks BT, Alt ekstremite doppler USG ve arteryel kan gazı analizi yapıldı. Alveolo arteryel oksijen gradientleri hesaplandı.

Başvuru sırasında en sık rastlanan semptom ve bulgular nefes darlığı %94.7 (n=18), bacakta şişlik, kızarıklık ve ağrı %84.2 (n=16) ile yanağrısı %57.9 (n=11) idi. Tromboemboliye zemin hazırlayan faktörler incelendiğinde 9 olguda immobilizasyon, 3 olguda obezite, 1 olguda pelvik operasyon, 1 olguda SLE'ye bağlı nefrotik sendrom, 1 olguda faktör V leiden eksikliği, 1 olguda da prostat malignitesi vardı. Tüm olguların alt ekstremite dopplerlerinde akut/subakut/kronik evre trombüs saptandı. A-a O2 gradienti tüm hastalarda artmıştı (ort: 52±40 mmHg). Olguların standart toraks bt'leri incelendiğinde 10 olguda (%52.6) BT'nin normal olduğu, 9 olguda da ise pulmoner emboli bulgularının saptandığı görüldü.

Sonuç olarak, 2. basamak hastanelerde pulmoner emboli tanısı için klinik skorlama, doppler USG, standart toraks BT ve gradient hesaplaması rahatlıkla kullanılabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]