Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-135
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SİGARA KULLANIMININ TÜBERKÜLOZ SEYRİNE ETKİSİ
Leyla YAĞCI TUNCER1, Esen AKKAYA1, Ateş BARAN1, Sinem GÜNGÖR2, Murat YALÇINSOY3, Aydanur MİHMANLI1, Dildar DUMAN4, Gülcihan DUMAN3
1SB Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
2SB Cizre Devlet Hastanesi, Şırnak, Göğüs Hastalıkları, Şırnak
3SB Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Şanlıurfa
4SB Bayburt Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Bayburt
Anahtar Sözcükler: Tüberküloz, klinik seyir, sigara

Sigara tüberküloz (TB) için bir risk faktörü olmakla kalmayıp tüberküloz kliniğinin daha ağır seyretmesine neden olabilmektedir. Çalışmamızda; kliniğimizde akciğer TB tanısı almış olgularda sigara kullanımının başlangıç basil durumu, radyolojik özellikler, takiplerdeki basil konversiyonu ve tedavi süresine etkisini araştırdık.

Olgular (n=226) 2 grupta incelendi. Grup I sigara içen (n=145, K/E: 22/123, yaş ortalaması 40 ± 13) ve grup II sigara içmeyen (n=81, K/E: 24/57, yaş ortalaması 36 ± 15) olgulardan oluşmaktadır.

Aside rezistans basil (ARB) pozitifliği ile tanı koyduğumuz olguların oranları, grup I'de %92.7, grup II'de %77.8 olarak saptanmıştır. İki grup arasında PA akciğer grafilerinde radyolojik dağılım ve kavite görülme oranı açısından fark bulunamamıştır (p>0.05). Tanıda ARB pozitifliği açısından iki grup karşılaştırıldığında sigara içen grupta ARB pozitifliği anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.001).

Sonuç olarak; halen devam etmekte olan çalışmamızın ilk sonuçlarına göre sigara içen tüberküloz olgularının içmeyenlere göre daha çok yayma pozitif olmaları, TB bulaştırıcılığı yönünden önemlidir. TB ve sigara birlikteliği toplum sağlığı açısından her birinin tek başına oluşturduğundan daha büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle tüberkülozlu hasta yönetiminde sigara bıraktırma yöntemlerine de yer verilmesinin yararlı olacağı kanısındayız.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]