Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-154
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TÜBERKÜLOZA BAĞLI GELİŞEN TANSİYON HİDROPNÖMOTORAKS OLGUSU
Levent ÖZDEMİR1, Suat DURKAYA2, Burcu ÖZDEMİR3, Yavuz HAVLUCU1, Erkan ŞAHİN4
1Dörtyol Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay
2İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Hatay
3İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay
4Özel Defne Hastanesi Radyoloji Kliniği, Hatay
Anahtar Sözcükler: Tüberküloz, komplikasyon, tansiyon hidropnömotoraks

Tüberküloz gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde hala önemli bir sağlık problemi olup pnömotoraks ve hidropnömotoraks gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Tansiyon pnömotoraks ise sıklıkla travma, mekanik ventilasyon ve spontan pnömotoraks sonrası gelişmektedir.

Hastanemiz acil servisine ciddi tansiyon pnömotoraks tablosu ile başvuran 22 yaşındaki bir erkek hasta literatür verileri eşliğinde değerlendirildi.

Hasta ani gelişen nefes darlığı, göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu, hipotansif, taşipneik, taşikardik ve siyanotik olduğu görüldü. Fizik muayenesinde solda solunum sesleri alınamadı. Akciğer grafisinde trakeada sağa deviasyon ve solda total pnömotoraks mevcuttu. Bilgisayarlı toraks tomografisinde solda hidropnömotoraks ve sol apikal bölgede kavitasyon izlendi. Balgam aside dirençli basil pozitif olarak saptandı.

Literatür tarandığında tüberküloza bağlı hidropn ömotoraks sık gözlenmekle birlikte tüberküloza bağlı gelişen tansiyon hidropnömotoraks olgusuna rastlanmadı. İlk olgu olması nedeni ile sunmayı uygun bulduk.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]