Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-054
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
PERİKARDİYAL EFFÜZYONLA SEYREDEN BİR CHURG STRAUSS SENDROMU OLGUSU
Ömer Tamer DOĞAN, Serdar BERK, Gonca ÖZYOL, Öznur ABADOĞLU, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Sulhattin ARSLAN, İbrahim AKKURT
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
Anahtar Sözcükler: Astım, eozinofili, vaskülit, perikardiyal effüzyon

Churg-Strauss Sendromu (CSS); astım, eozinofili, küçük ve orta çaplı damarların inflamasyonu ile karakterize nadir görülen sistemik bir hastalıktır.

Bu yazıda nefes darlığı, öksürük yakınmaları ile başvuran, astım, perikardiyal effüzyon ve eozinofili saptanan CSS olgusu sunulmuştur.

50 yaşında erkek hasta bir yıldır olan nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, balgam yakınması ile başvurdu. Hastanın solunum fonksiyon testlerinde orta derecede reversibl hava akımı obstr üksiyonu saptandı. Transtorasik ekokardiyografisinde perikardiyal effüzyon, periferik kanda ve bronş lavajında eozinofili saptandı. Akciğer grafisinde gezici infiltratlar izlendi. Bu bulgularla hastaya CSS tanısı kondu. Hastaya prednizolon tedavisi uygulandı. Tedavi ile belirgin klinik ve radyolojik iyileşme gözlendi.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]