Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-092
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ALLERJİK HASTALIĞI OLAN HASTALARIMIZDA DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif TORUN1, Sıla ŞEREMET2
1Bingöl Devlet Hastanesi, Göğüs hastalıkları, Bingöl
2Bingöl Devlet Hastanesi, Dermatoloji, Bingöl
Anahtar Sözcükler: Hipersensitivite, astım, allerjik rinit, atopik dermatit, ürtiker, cilt testi

Deri prick testi (DPT), c iltte allerjene karşı spesifik IgE cevabını gösteren kolay, hızlı, ucuz ve sık kullanılan bir tetkiktir. Rakımı yaklaşık 1500 m, yıllık ortalama sıcaklık 12ºC, nem oranı %60Õın altında olan bir Doğu Anadolu ili olan BingölÕde sık karşılaşılan allerjenleri tespit etmeyi amaçladık.

Aralık 2008-Ekim 2009 arasında hastanemize başvuran ve allerjik hastalığı olan ve DPT uygulanan 68 erkek, 143 kadın toplam 211 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 15 allerjen ekstresi, pozitif ve negatif kontrol olmak üzere 17 allerjen uygulandı.

Hastaların tanıları allerjik rinit, astım, atopik dermatit ve kronik ürtikerdi, 113 (%53.6) hastada allerji testi pozitif saptandı. Çalışmamızda en fazla pozitif sonuç ev tozu akarlarına karşı sap-tandı (%29.4) Dermatophagoides (Dermatophagoides farinae %25.6, D Dermatophagoides pteronysinus %20.9). Allerjenler ev içi ve ev dışı şeklinde sınıflandırıldı, ev içi allerjenler ile duyarlılık %45 (n=95), ev dışı allerjenler ile duyarlılık %30.8 (n=65) olarak bulundu.

Ev tozu akarlarının en sık rastlanan alerjenler oluşu literatür ile uyumlu olup, pozitiflik oranı deniz seviyesinde ve kıyısında olan yerlerden belirgin oranda düşük, karasal bölgelerdeki sonuçlarla benzer orandadır. Atopik hastalarda alerjenden kaçınma korunmanın ve tedavinin önemli basamaklarından biridir. Bu ilin verilerinin ilk kez sunulduğu bu çalışma ile bölgede çoğunlukla etken olan alerjenlerin saptanması ve hastaların bu konuda bilinçlendirilmesinin önemini vurgulamaktayız.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]