Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-100
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KOAH AKUT ATAKTA SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYİ VE ÜRİK ASİT/KREATİNİN ORANININ ATAĞIN AĞIRLIĞI VE ARTERYEL KAN GAZLARI İLE İLİŞKİSİ
İbrahim OCAK1, Hayrettin GÖÇMEN2, Ahmet URSAVAŞ1, Duygu KÖPRÜCÜOĞLU1, Dilek ÇETİNER BAHÇETEPE1, Esin TAŞBAŞ1, Ercüment EGE1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Bursa
2İnegöl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İnegöl, Bursa
Anahtar Sözcükler: KOAH akut atak, ürik asit, ürik asit / kreatinin oranı, arter kan gazı

Ürik asit, pürin yıkımında son ürün olup doku hipoksisinde düzeyi artar. Serum ürik asit seviyesi, oksidatif metabolizmadaki bozukluğun belirteci olarak kullanılabilir.

Çalışmada 70 KOAH'lı olgunun 74 akut alevlenme nedenli yatışı değerlendirildi. Çalışmamızda KOAH akut atağı (AA) olan hastalarda serum ürik asit düzeyi ve serum ürik asit/kreatinin oranının hipoksemiyi göstermedeki başarısı, spirometri ve arter kan gazı ile ilişkisi araştırılmıştır

KOAH AA'lı olguların tedavi öncesi ve sonrası serum ürik asit düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). KOAH AA'lı olgularda tedavi öncesi serum ürik asit düzeyi (p<0.001) ve serum ürik asit/kreatinin oranı (p<0.01) tedavi sonrasına göre anlamlı derecede yüksekti. Yatış serum ürik asit değeri ile CRP değerleri arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu (p=0.049). Yatış serum ürik asit/kreatinin oranı ile PaCO2 arasında anlamlı pozitif (p<0.01) ve PaO2 değeri arasında anlamlı negatif korelasyon (p<0.05) saptandı. Uygulanan O2 ve BiPAP tedavileri sonucunda arteryel kan gazları ile paralel olarak serum ürik asit değerlerinde de anlamlı düzelme mevcuttu.

Sonuç olarak, KOAH olgularında serum ürik asit ve ürik asit/kreatinin oranı değerlerinin hipoksemi belirteci olarak kullanılabileceği, uygulanan tedavilerin etkinliğini değerlendirmede yardımcı olabileceği saptandı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]