Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar)
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLGULARININ AKUT ATAK PLAZMA FİBRİNOJEN VE D-DİMER DÜZEYLERİ
Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Özgür Uslu, Salih GÜÇLÜ
İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi
Anahtar Sözcükler: KOAH, Fibrinojen, D-dimer

KOAH'lı hastalarda trombozise zemin hazırlayan koagülasyon artışını saptamak amacıyla, 35 KOAH ve 25 kontrol grubu olgu üzerinde, fibrinojen ve D-dimer plazma konsantrasyonlarına bakıldı. Çalışmanın istatistiksel değerlendirmesi sonucunda KOAH'lı olgular ile kontrol grubu arasında, plazma fibrinojen ve D-dimer konsantrasyonu açısından anlamlı fark bulundu. KOAH'lı grup içinde sigara içenler / bırakanlar arasında ve kontrol grubundaki sigara içenler / içmeyenler arasında plazma fibrinojen konsantrasyonları yönünden anlamlı fark bulunmadığı belirlendi. KOAH'lı olgularda, arteriyel kan gazları ile plazma fibrinojen konsantrasyonu arasında istatistiksel düzeyde anlamlı ilişki olduğu izlendi.

Sonuç olarak plazma fibrinojen ve D-dimer kosantrasyonunun KOAH'lı hastalarda anlamlı artış gösterdiği, koagülasyon artışı ve risk gruplarının belirlenmesinde bu parametrelerin yararlı olabileceği sonucuna varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]