Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 187-190
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HER PNÖMOTORAKS, PRİMER SPONTAN PNÖMOTORAKS DEĞİLDİR!
Halil TÖZÜM1, Erhan SARITEKİN1, Derya HOŞGÜN2, Cemil KUL3, Şahin ERDEM4
1Ağrı Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Ağrı
2Ağrı Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ağrı
3Bitlis Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahi, Bitlis
4Ağrı Devlet Hastanesi, Patoloji, Ağrı
Anahtar Sözcükler: Primer pnömotoraks, sekonder pnömotoraks, eozinofilik granülom, langerhans hücreli histisitozis

Pnömotoraks, plevral boş lukta serbest hava bulunması halidir ki; en sık olarak primer spontan pnömotoraks şeklinde karşımıza çıkar. Sekonder spontan pnömotorakslarda ise; pnömotoraks zemininde sorunlu ya da patolojik bir akciğer yatmaktadır. En sık sebep ise KOAH'tır. Ancak birçok sekonder pnömotoraks, altta yatan akciğer patolojisinin çok belirgin olmadığı hallerde, primer spontan pnömotoraks olarak kabul edilmekte; temeldeki akciğer patolojisi atlanabilmektedir. Yirmisekiz yaşında erkek hasta, sabah uykusundan uyandıran göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Dinlemekle sağda solunum sesleri sola göre belirgin azalmıştı. Çekilen PA akciğer grafisinde, "sağda parsiyel lateral pnömotoraks hattı" izlendi. On paket yılı sigara içicisiydi. Kan sayımı ve rutin biyokimyasal tetkikleri olağan bulundu. Sedimentasyon 21 mm/saat idi. Hasta bu halde primer spontan pnömotoraks kabul edilerek tüp torakostomi yapıldı ve kapalı su altı drenajına bağlandı. Tüp torakostomi sonrası çekilen toraks bilgisayarlı tomografide, her iki akciğer apeksinde izlenen büllöz alanlar dışında patolojik görünüm izlenmedi. Uzamış hava kaçağı gelişmesi üzerine, standart pnömotoraks cerrahisi yapıldı. Postoperatif 7. günde şifa ile taburcu edildi. Ancak rezeke edilen materyalin histopatolojik inceleme sonucu "kronik granülomat öz inflamasyon" olarak rapor edildi.

Dış merkezde yapılan immünhistokimyasal değerlendirmeler sonucunda, histopatolojik veriler ve S100 pozitifliğine dayanarak "Langerhans cell histisitozis (Eozinofilik Granülom)" tanısı konuldu. Olgumuzu bu halde, nadir görülen bir sekonder spontan pnömotoraks, etyolojisine sahip olması nedeniyle sunuyoruz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]