Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 173-181
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ACİL SERVİSTE İZLENEN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI VE AKCİĞER KANSERİ OLAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
Ceyda ANAR, Dursun TATAR, İpek ÜNSAL, Yasemin ÖZDOĞAN, Hüseyin HALİLÇOLAR
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
Anahtar Sözcükler: Akciğer kanseri, KOAH, Acil servis

Acil servise başvuran kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve akciğer kanseri birlikteliği olan olguların genel özelliklerini değerlendirmek.

Hastanemiz acil servisine Ocak 2007-Haziran 2007 tarihleri arasında başvuran KOAH ve akciğer kanseri birlikteliği olan 86 olgunun kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Çalışmaya alınan 86 olgunun 6 (%6.9)'sı kadın, 80'i (%93.1) erkek olup yaş ortalaması 65.3 (37- 81) idi. Olgularn 76 (%88.3)'sı sigara içicisiydi ve ortalama 57.4 (0-150) paket/yılı sigara kullanma öyküsü vardı. Olgularımızda saptanan en sık semptomlar nefes darlığı (%100), öksürük (%88.3) ve balgam çıkarma (%40.6) idi. Daha az sıklıkta kilo kaybı (%40.6), göğüs ağrısı (%33.7) ve hemoptizi (%16.2) izlendi.Radyolojik olarak sıklıkla kitle lezyonu (%97.6), mediastinal ve/ veya hiler lenfadenopati (%83.7) ve atelektazi (%18.6) saptandı. Lezyonların en sık sağ üst lobda (%33.7) yerleştiği, bunu sağ hilus (%22.1) ve sol üst lobun (%20.9) izlediği görüldü. Patolojik tanı 43 (%36.9) olguda küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (KHDAK), 14(%12.04) olguda squamöz hücreli akciğer karsinomu, 10 (%8.6) olguda adeno karsinomu, 1 olguda da büyük hücreli akciğer karsinomu ve 14 %16.4) olguda küçük hücreli akciğer karsinomu (KHAK) idi, 4 (%4.8) olguda patolojik tanıya ulaşılamadı. Olguların büyük çoğunluğu (63 olgu, %73.2) lokal ileri ve ileri evre hastalığa sahipti. Olguların 36'sına (%41.8) kemoterapi, 15'ine (%17.5) radyoterapi, 16Ôsına (%18.6) kemoterapi ve radyoterapi, 4'üne (%4.8) cerrahi tedavi uygulanmış olup, 15(%17.5) olgu semptomatik tedavi ile izlenmekteydi.

KOAH'lı akciğer kanseri olgularının en sık acil başvuru semptomu nefes darlığı ve en sık acil başvuru nedeni solunum yetmezliği idi.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]