Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-040
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AŞILANMA; GERÇEKTEN YAPTIRTIYOR MUYUZ?
Onur Fevzi ERER1, Gülistan KARADENİZ2, Didem GAZİBABA1, Gülcan ÜRPEK1, Enver YALNIZ1, Serir Özkan AKTOĞU1
1Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Şifa Üniversitesi Karşıyaka Polikliniği, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: KOAH, aşılama, grip aşısı, pnömoni aşısı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tüm dünyada önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Mortalite artışına neden olan enfensiyonlara bağlı atakları azaltmak için en önemli konulardan biri aşılanmadır. Bu çalışmada, KOAH hastalarında influenza ve pnomokok aşısı ile ilgili bilgi düzeylerini ve yapılma oranlarını saptamayı amaçladık.

Çalışmaya 100 KOAH tanılı hasta alındı. Hastaların influenza ve pnömokok aşılarını bilip bilmedikleri ve yaptırıp yaptırmadıkları sorgulandı. Aşıyla ilgili nasıl bilgi edindikleri kaydedildi.

Hastaların influenza ve pnömokok aşısını bilme oranı sırasıyla % 49 and %12, yaptırma oranı %40 ve %10 olarak bulundu. KOAH ilaç raporu olanların olmayanlara göre (p=0.049) ve sigarayı bırakmış olanların aktif içenlere göre (p=0.004) influenza aşısını bilme oranları yüksek olduğu, KOAH ilaç raporu olanların olmayanlara göre(p=0.007) influenza aşısını yaptırma oranının da daha yüksek olduğu saptandı. Pnömokok aşısını bilmeyen ve yaptırmayanların erkeklerde kadınlara göre fazla olduğu bulundu (sırasıyla p=0.009 ve p= 0.001). Ayrıca pnömokok aşısını yaptırmayanların eğitim düzeyi düşük olan grupta (okur yazar + ilkokul mezunu grubu) daha yüksek olduğu izlendi (p=0.018).

Sonuç olarak, ülkemizde sosyal güvence kapsamında ve rehberlerde olmasına rağmen aşılanma oranının düşük olduğu izlenmiştir. Bu nedenle KOAH hastalarına poliklinik şartlarında grip ve pnömokok aşılaması konusunda daha fazla bilgilendirmesi ve eğitim yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]