Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-164
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
OSMANİYE YÖRESİNDE ALLERJİK SOLUNUM YOLU ŞİKAYETLERİYLE BAŞVURAN HASTALARDA UYGULANAN DERİ PRİCK TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakan KOCA
Osmaniye Özel İbni-Sina Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Osmaniye
Anahtar Sözcükler: Deri prick test, astım, alerjik rinit

Çalışmamızın amacı allerjik solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarda uygulanan deri prick test sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirerek yöremizde sık rastlanılan allerjenlerin tespit edilmesidir.

Haziran 2011-Mayıs 2012 arasında Osmaniye Özel İbni-Sina Hastanesi Göğüs Hastalıkları polikliniğinde astım, allerjik rinit, astım+allerjik rinit ve diğer allerjik solunum yolu şikayetleri olan hastalara uygulanan deri prick test sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Çalışmaya yaş ortalaması 38,1±16 olan 327 (%62) bayan, 200 (%38) erkek toplam 527 hasta alındı. Hastaların 240'ı allerjik rinit, 109'u astım, 50'si astım+allerjik rinit ve 128'i diğer grubundaydı. 373 (%70,8) hastada test sonucu pozitifti. Atopi, astımda %72.4, alerjik rinitte %75.8, astım+alerjik rinitte %78.0 ve diğer grubunda %57.0 olarak saptandı. En sık saptanan allerjenler ev tozu akarı (%45.3), mantar karışımı (%36.2), köpek tüyü (%27.6),zeytin poleni (%26) gıdalardan yer fıstığı (%31) ve kırmızı biberdi (%27,9).

Osmaniye yöresinde allerjen duyarlılığı yüksektir. En sık saptanan allerjenler ev tozu akarı (%45.3), mantar karışımı (%36,2), köpek tüyü (%27,6) allerjenleridir. Allerjenlerin dağılımı yörenin coğrafi özellikleriyle uyum göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]