Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 193-198
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HAKKARİ'DE PRİK TESTİ SONUÇLARIMIZ
Şerife TORUN1, Onur Özlem KÖSE2
1Hakkari Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Hakkari
2Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Hakkari
Anahtar Sözcükler: Allerjik rinit, astım, Hakkari, prik testi, solunumsal allerjenler

Hakkari bölgesinde, astım semptomları ve/veya allerjik rinit semptomları ile polikliniğimize başvuran hastalarda prik testi ile saptanan allerjenlerin dağılımını tespit etmek ve bu allerjenlerin cinsiyet, yaş, sigara içimi ve alerjik yakınmalar ile ilişkisini ortaya koymak, ayrıca bölgede ilk kez yapılan bu çalışma ile bölgenin allerji haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak.

Hakkari Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Nisan 2009-Aralık 2009 tarihleri arasında astım semptomları ve/veya allerjik rinit semptomları ile başvuran 283 hastaya prik testi uygulandı.

Prik testi pozitif olan 125 hastanın (%44) %64,1'i (n=81) kadın, %35,2'si (n=44) erkekti. Ortalama yaş 33.6 (yaş sınırları; 13 - 82) idi. Hastaların toplamda %40,8'i (n= 51) sigara içiyordu. Sigara içimi kadınlarda %34.6 (n=28), erkeklerde ise %52.3 (n=23) oranlarında tespit edildi. Tek ve birden fazla allerjene karşı duyarlılığı olanların oranları sırasıyla; %25,6 (n=32) ve %74,4 (n=93) idi. En sık % 72,0 oranı ile Dermathophagoides farinea (D. farinea) duyarlılığı tespit edilirken, sıklık sırasına göre diğerleri Dermathophagoides pteronyssinus (D. pteronyssinus) (%51,2), Blatella germanica (B.germanica) (%45,6), Weed mix (yabani ot karışımı) (%36.2), Trees mix (Ağaç karışımı) (%32.8) ve Grass mix (Çayır karışımı) (%31,2) duyarlılıkları belirlendi.

Hakkari bölgesinde astım semptomları ve/veya allerjik rinit semptomları ile başvuran hastaların %44' ünde prik testi pozitifliği vardı ve en sık duyarlılığın ev tozu akarlarına karşı olduğu saptandı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]