Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-022
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SIK ATAK GEÇİREN KOAH HASTALARINDA KÜÇÜK HAVA YOLLARININ ÖNEMİ
Yelda VAROL, Ceyda ANAR, Levent USTA, Günseli BALCI, Rıfat ÖZACAR
İGHH, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: KOAH, atak, küçük hava yolları, FEF25-75

KOAH alevlenmeleri, hastalığın seyrini etkileyen önemli bir etmendir. Klinik çalışmalar bazı hastaların FEV1 düzeyinden bağımsız daha sık alevlenme geçirdiğini göstermiş ve ‘sık alevlenme’ geçiren bir alt grup tanımlanmıştır. Küçük hava yolu hasarı KOAH hastalık progresyonunda önemli bir rol oynar ancak küçük hava yolu hasarı ile KOAH alevlenmeleri arasındaki ilişki netlik kazanmamıştır. Çalışmamızda sık alevlenme geçiren KOAH fenotipinin küçük hava yolu hasarı açısından ve sık alevlenme geçirmeyen alt gruptan farklılığı araştırılmıştır.

Çalışmaya Nisan 2011- Şubat 2012 arasında 96 stabil KOAH hastası alındı. Son 1 yıl içinde 2 ve üzerinde atak geçiren hastalar sık atak geçiren grup, son 1 yıl içinde 1 ve altında atak geçiren hastalar sık atak geçirmeyen grup olarak kabul edildi.

Sık atak geçiren 51 hastanın ortalama FEV 1’'i 880ml (%34), FVC’'si 1500 ml (%45) FEV1/FVC: 60, FEF25- 75 değeri 549 ml (%17) saptandı. Sık atak geçirmeyen 45 hastanın ortalama FEV 1’'i 1210ml (%44), FVC’si 1780 ml (%53) FEV1/FVC: 65, FEF25-75 değeri 750 ml (%25) saptanmıştır. Sık atak geçiren ve geçirmeyen hastaların FEF 25-75 değeri (p=0.009), FEF 25-75 % (p= 0.000), FEV1 ml (p=0.016), FEV1 % (p=0.007), FEV1/FVC (p=0.021) değeri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmıştır. Son 1 yıl için de KOAH akut atak nedeniyle hastaneye yatan hastalar ile yatmayan hastalar karşılaştırıldığında yalnızca FEF25-75 ml (p=0.015) ve FEF 25-75 % (p=0.014) değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmıştır.

Sık atak geçiren ve hastane yatışı gerektiren atak geçiren KOAH hastalarının FEF25-75 değerleri istatistiksel anlamlı daha düşük bulunmuştur. Küçük hava yolu obstrüksiyonu ve atak sıklığını araştıran klinik çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]