Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-050
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İLERİ YAŞTA ATİPİK RADYOLOJİK GÖRÜNÜMLÜ KRONİK EOZİNOFİLİK PNÖMONİ: OLGU SUNUMU
Sarıoğlu NURHAN1, Erel FUAT1, Demirpolat GÜLEN2
1Balıkesir Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Eozinofilik pnömoni, eozinofili

Kronik Eozinofilik Pnömoni (KEP), subakut dispne, akciğer grafisinde periferal infiltratlar ve pulmoner eozinofili ile karakterize nadir bir interstisyel akciğer hastalığıdır. Sıklıkla bakteriyel pnömoni ve diğer pulmoner konsolidasyon nedenleri ile karışabilir. İki aydır öksürük ve dispne öyküsü olan 74 yaşında kadın olgu, nonspesifik antibiyotik tedavisine yanıt alınamaması üzerine kliniğimize refere edildi. Ateş ve lökositozu olmayan olgunun bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğerde belirgin olmak üzere periferal yamalı konsolidasyonlar izlenmekteydi. Olguya bronkoskopi, bronkoalveoler lavaj (BAL) yapıldı. Klinik, radyolojik ve patoloji bulguları ile KEP tanısı konuldu. Steroid tedavisi ile klinik, radyolojik bulgularda dramatik iyileşme gözlendi. İleri yaşta olması ve atipik radyolojik bulgular göstermesi nedeniyle literatür eşliğinde sunuldu.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]