Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-010
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ASTIM VE KOAH AKUT ATAKLARINDA ELEKTROLİT DENGESİZLİKLERİ
Uğur GÖNLÜGÜR1, İnan ERDOĞAN1, Levent ÖZDEMİR2, İbrahim AKKURT1, Ahmet AKER3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SİVAS
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Laboratuvarı, SİVAS
Anahtar Sözcükler: Elektrolit, astım, KOAH

Obstrüktif akciğer hastalıklarının seyrinde elektrolit dengesizliği meydana gelebilmektedir. Bu dengesizlikler havayolu disfonksiyonuna veya solunum kas zayıflığına neden olabilmektedir. Çalışmamızda astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) akut ataklarında elektrolit profillerini araştırdık. KOAH akut atağı ve solunum yetmezliği olan 35 olgu, astım atağı olan 27 olgu ve pulmoner semptom tanımlamayan enfeksiyon bulgusu olmayan 15 kontrol olgusu çalışmaya dahil edildi. Hastaneye yattıktan sonraki 24 saat içinde sodyum, potasyum, klor, fosfor, magnezyum, arter kanı pH, total ve iyonize kalsiyum, total protein ve albümin düzeyleri ölçüldü. Astım atak olgularının kontrol olgularından daha düşük albümin ve total protein düzeyleri vardı (p<0.01). KOAH'lı olgular astımlılardan daha düşük pH ve magnezyum ancak daha yüksek iyonize kalsiyum düzeylerine sahiptiler (p<0.01). Tüm grupta pH ile serum magnezyum düzeyleri arasında pozitif korelasyon vardı (p<0.01). Astımlı olgulardaki azalmış albumin düzeyi ileri yaşa, akut faz yanıtına veya bronşlardaki artmış vasküler permeabiliteye; KOAH'lı olgulardaki düşük magnezyum, yüksek iyonize kalsiyum düzeyleri ise solunumsal asidoza bağlı olabilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]