Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-099
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGUSU: İNTESTİNAL TÜBERKÜLOZ
Ferhat EKİNCİ1, Feyza ARSLAN1, Alper AYGEN1, Utku Erdem SOYALTIN1, Coşkun YILDIZ2, Ümit BAYOL3, Alp ÖZGÜZER3, Harun AKAR1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akciğer dışı tüberküloz, asit

Tüberküloz (TBC); tüm dünyada insidansı halen artmakta olan önemli bir sağlık sorunudur. Akciğer dışı yerleşimli tüberküloz olgularına geçmişe nazaran çok daha sık rastlanmaktır. İntestinal tüberküloz gelişmekte olan ülkelerde halen görülmekte olan ve vakaların yaklaşık 1/3'ünde pulmoner tüberkülozun eşlik ettiği bir hastalıktır. Gastrointestinal sistem (GİS) tüberkülozu karın ağrısı, diyare, kilo kaybı, gece terlemesi ve nadiren GİS kanama şeklinde karşımıza çıkabilir. İntestinal tüberkülozun, başlıca enflamatuar barsak hastalıkları olmak üzere pek çok hastalıkla klinik benzerlik göstermesi nedeniyle tanısı zordur. GiS tüberkülozunun tanısı zor olabilir ve tanıda en önemli öğe TBC' nin akla getirilmesidir. Karın ağrısı, ishal, halsizlik, kilo kaybı, asit ile karşımıza gelen GIS tüberkülozu tanısı alan olgumuzu tartışmak istedik.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]