Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2004, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-076
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AKUT ATAK DÖNEMİNDE MEDİKAL TEDAVİ İLE BİRLİKTE SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN ETKİNLİĞİ
Selçuk ACAR1, Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Sabri KALENCİ1, Serpil KARADAĞ POLAT1, Gültekin TİBET1, Özer GÜNDÜZ2
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
Anahtar Sözcükler: KOAH, akut atak, fizyoterapi

KOAH'lı olgularda medikal tedaviye ilaveten uygulanan destek tedavilerinden en önemlisi solunum fizyoterapisidir. Bu çalışmanın amacı, orta-ağır şiddette hava yolu obstrüksiyonu olan olgularda medikal tedaviye ilave edilen solunum fizyoterapisinin solunum fonksiyon testleri ve arteryel kan gazı değerleri üzerine etkisini araştırmaktır. Eylül 2001-Ekim 2002 tarihleri arasında kliniğimizde akut atak nedeniyle yatarak tedavi gören, orta-ağır şiddette hava yolu obstrüksiyonu gösteren 90 olgu çalışmaya alındı. Kontrol grubuna (45 olgu) 14 gün sadece medikal tedavi, çalışma grubuna (45 olgu) medikal tedaviye ilaveten solunum fizyoterapisi uygulandı. ‚alışma ve kontrol grubundaki olgular arasında yaş, cinsiyet, sigara içimi öyküsü, KOAH öyküsü, başlangıç fonksiyonel ve arteryel kan gazı değerleri, aldıklar ı tedavi süresi yönünden fark yoktu. ‚alışma ve kontrol grubunda 1. ve 14. günlerde elde edilen fonksiyonel ve arteryel kan gazı değişimleri karşılaştırıldığında FEF25-75(lt,%) ve PEF (lt,%) değerlerinde çalışma grubu lehine anlamlı fark izlendi (P<0.05). Sonuç olarak, akut atak nedeniyle hastanede yatan orta ve ağır şiddette hava yolu obstrüksiyonu gösteren olgulara medikal tedaviye ilaveten solunum fizyoterapisi uygulandığında FEF25-75(lt,%) ve PEF (lt,%) parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelmeye ilave olarak çalışma süresince tedaviye fizyoterapinin eklenmesiyle olgularda gözlemlediğimiz subjektif düzelmeler solunum fizyoterapisinin öneminin göstergesidir diyebiliriz.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]